Workshop MOED

10 jan 2017

De secretaressen van ons bureau hebben eind 2016 een ontmoetingsmiddag georganiseerd voor een twintigtal secretaressen van onze opdrachtgevers. De workshop vond plaats in het Brabants Historisch Informatiecentrum van 's-Hertogenbosch, vlakbij dev.


Tijdens deze middag werd een inspirerende en leuke workshop verzorgd door Pauline Hoek van de Assepoester Academie. Het thema was MOED. Dit in aansluiting op het jubileumjaar van dev in 2015 en onze bureaupublicatie MOED. Tijdens deze workshop werd dit niet zo makkelijk te vatten thema verkend aan de hand van sprookjesverhalen. Ook werd met elkaar van gedachten gewisseld of en hoe MOED een rol speelt in het vak van secretaresse. Moed, overmoed, blijmoedig, het kwam allemaal langs in de verhalen van de deelnemers. Al met al een boeiende en gezellige middag die leuke inzichten opleverde.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de middag afgesloten en kon iedereen nog verder met elkaar kennismaken. Het was een mooie middag, bijzonder thema dat tot nadenken aanzet en erg leuk om elkaar op zo'n mooie plek te ontmoeten.
Ook de reacties naderhand bevestigen ons: zo'n ontmoetingsmiddag gaan we nog eens herhalen.


Gerelateerde links
Publicatie MOED

Lees meer
Deel dit bericht

Presentatie op NVZ-bijeenkomst voor financials

8 jul 2016

Robert Paquay heeft op de NVZ-bijeenkomst van 24 juni jl. voor financials een inleiding gehouden over de samenwerking tussen ziekenhuis en MSB.


Robert Paquay heeft op de NVZ-bijeenkomst van 24 juni jl. voor financials een inleiding gehouden over de samenwerking tussen ziekenhuis en MSB.

Een korte presentatie hiervan treft u onderstaand aan.


Documenten
Inleiding NVZ integrale bekostiging 24 juni 2016

Lees meer
Deel dit bericht
Afbeelding

Invitational over verzelfstandiging medisch ondersteunend bedrijf

8 jun 2016

Al jarenlang wordt voorspeld dat de toekomst is aan grotere, verzelfstandigde en geïntegreerde medisch ondersteunende bedrijven (laboratoria, beeldvorming, apotheken) die zowel ziekenhuizen als de eerste lijn bedienen. Echter, deze lijken in ons land nog maar moeizaam van de grond te komen, enkele positieve uitzonderingen daargelaten. Onlangs hebben we een select gezelschap van deskundigen uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.


Al jarenlang wordt voorspeld dat de toekomst is aan grotere, verzelfstandigde en geïntegreerde medisch ondersteunende bedrijven (laboratoria, beeldvorming, apotheken) die zowel ziekenhuizen als de eerste lijn bedienen. Echter, deze lijken in ons land nog maar moeizaam van de grond te komen, enkele positieve uitzonderingen daargelaten.

Bestaande shared service centers haperen en veelbelovende initiatieven sterven voortijdig in schoonheid. Hoe komt dat nou? Wordt de aanpak te politiek ingestoken? Zijn er teveel stakeholders? Waar liggen de kritische succesfactoren? Ontbreekt het aan échte ondernemers die van hun aandeelhouders de ruimte krijgen om te ondernemen? Gaan de ontwikkelingen omtrent personalised healthcare en point of care diagnostiek leiden tot nieuwe organisatievormen? Recent hebben we een select gezelschap van deskundigen uitgenodigd om naar 's-Hertogenbosch te komen om hierover met ons van gedachten te wisselen.

In bijgaande notitie geven we een impressie van de inhoud van het besprokene aan de hand van een aantal uitspraken en stellingen die die middag zijn gedaan.

Wilt u met ons in gesprek over de toekomst van het medisch ondetsteunend bedrijf neem dan contact op met:

Robert Paquay (paquay@devoa.nl / 06 - 53717449)

Frans Spijkers (spijkers@devoa.nl / 06 - 52620185)


Documenten
Not Invitational over verzelfstandiging medisch ondersteunend bedrijf

Lees meer
Deel dit bericht
Afbeelding

Medisch leiderschap in de lift

3 mrt 2016

Sinds enige tijd komt er meer aandacht voor medisch leiderschap. De reden daarvoor is niet zo vreemd. De essentie is erin gelegen dat de ziekenhuiszorg in fors tempo aan het veranderen is en in de komende jaren zal blijven veranderen. Veranderingen die zowel de dagelijkse zorg en rol van de specialist raken als de ontwikkeling van zijn praktijk en van het ziekenhuis.


Sinds enige tijd komt er meer aandacht voor medisch leiderschap. De reden daarvoor is niet zo vreemd. De essentie is erin gelegen dat de ziekenhuiszorg in fors tempo aan het veranderen is en in de komende jaren zal blijven veranderen. Veranderingen die zowel de dagelijkse zorg en rol van de specialist raken als de ontwikkeling van zijn praktijk en van het ziekenhuis.

Het gehele artikel kunt u onderstaand als pdf-bestand downloaden.


Documenten
Art Medisch Leiderschap in de lift

Lees meer
Deel dit bericht
Afbeelding

360 graden evaluatie raad van bestuur

1 mrt 2016

Bestuurders maken meer en meer systematisch gebruik van de feedback van een aantal betrokkenen rondom hen, om hun functioneren te evalueren. Onze aanpak is gebaseerd op het principe dat de bestuurders opdrachtgever en eigenaar zijn van de 360 graden manier van evalueren, en dat er weliswaar een aantal generieke evaluatiecriteria is maar dat deze per organisatie specifiek worden gemaakt. Het belangrijkste principe is dat de werkwijze bijdraagt aan het goede, wederzijdse, gesprek tussen betrokkenen.


Waartoe evalueren middels een 360˚-methodiek?

Het hoofddoel van de evaluatie is de bestuurders te informeren over hoe de belangrijkste intern betrokkenen rondom hen denken over hun functioneren. Deze informatie kan voor hen aanleiding zijn de feedback, waar wenselijk en mogelijk, aan te nemen als adviezen om hun functioneren te verbeteren.
De informatie is vooral bedoeld om het ‘goede gesprek’ tussen het bestuur met de betrokkenen, de bestuurders onderling en met de raad van toezicht, te voeden en te bevorderen.


Het gehele artikel kunt u onderstaand als pdf-bestand downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hanneke Beijer (beijer@devoa.nl / 06 - 53489164) of

Guus de Vries (devries@devoa.nl / 06 - 5372718)


Documenten
Not 360 graden evaluatie raad van bestuur

Lees meer
Deel dit bericht
Afbeelding

Jubileumsymposium Moed in kader van 25-jarig bestaan van ons bureau

2 feb 2016

Op 1 oktober jongstleden vond het jubileumsymposium MOED plaats in de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum. Wij vierden ons 25-jarig bestaan als DamhuisElshoutVerschure organisatieadviseurs. Het symposium heeft interessante bijdragen opgeleverd van sprekers en bestuurders die geïnterviewd zijn. Deze informatie kunt u vinden op onze website in de vorm van mooie teksten en videomateriaal. In vervolg op dit symposium hebben wij onze 13e bureaupublicatie uitgebracht over ditzelfde thema, een aantrekkelijk en lezenswaardig boekje als u over dit thema wilt reflecteren.


In spannende tijden wordt moed gevraagd. De zorgsector heeft momenteel te maken met grote uitdagingen en ingrijpende veranderingen. Dat vraagt moed van managers, van professionals, van toezichthouders en vooral ook van bestuurders.

Maar wat is nu eigenlijk moed? En hoe kom je tot moedig gedrag? Wij gaan in ons 25-jarig jubileumjaar op onderzoek uit. Interviews met bestuurders, een symposium met aansprekende inleiders, gesprekken met elkaar en met onze klanten, resulteren in deze publicatie.

Moed, zo leert onze verkenning, is vooral iets wat persoonlijk en situationeel bepaald is. Maar wel met een morele, maatschappelijke dimensie en relevantie. De bureaupublicatie biedt de lezer stof tot nadenken: inzichten, overpeinzingen en bewustwording rond een thema dat zich meestal ophoudt in het onbewuste en 'onbesprokene'. Maar wel een thema dat het verschil maakt als het erop aankomt. Moed, in de juiste vorm, op het juiste moment en met het gewenste resultaat. Daar zijn wij naar op zoek.


Gerelateerde links
Jubileumsymposium Moed
Bureaupublicatie Moed

Lees meer
Deel dit bericht

Inschrijven nieuwsbrief