ir. H. (Hemmo) Huijsmans


Mensen in organisaties helpen om effectief te (be)sturen, samen te werken en doelen te realiseren. Dat is al meer dan twintig jaar mijn persoonlijke missie als organisatieadviseur. Ik doe dat in alle sectoren van de zorg. De afgelopen 25 jaar heb ik specifieke expertise en ervaring met besturingsvraagstukken in ziekenhuizen waar de samenwerking tussen het bestuur en management van het ziekenhuis en de medische staf, alsmede de samenwerking binnen de medische staf zelf (VMS, MSB, VMSD) centrale thema's zijn.

Meestal word ik gevraagd als er vragen, problemen of ambities zijn in de besturing of samenwerking. Dat kan gaan om besturingsmodellen die niet meer zijn toegesneden op de eisen die vandaag en morgen gesteld worden, om een behoefte aan gezamenlijke visie of strategie, of om het oplossen van samenwerkingsproblemen door conflicterende belangen of persoonlijkheden. Dan ben ik met mijn brede bedrijfskundige en organisatiekundige achtergrond in staat om samen met de betrokken bestuurders, managers en/of professionals, ingewikkelde besturings- en samenwerkingsvraagstukken effectief aan te pakken.

Mijn uitgangspunt daarbij is om de expertise en competenties van betrokkenen zelf of in de organisatie zo veel mogelijk te benutten en vooral datgene aan te vullen wat nodig is. Soms is dat specifieke inhoudelijke expertise, soms procesmatige kennis en ervaring. En vaak is het ook een combinatie van beide. Klanten ervaren mij als iemand die zich inzet om dingen tot een oplossing te brengen op een persoonlijke, verbindende manier. Ze waarderen mijn nuchtere aanpak waarmee ik zorgvuldig en logisch toewerk naar praktisch werkbare resultaten.

Aandachtsgebieden

 • Effectieve besturing      

  De ontwikkeling van effectieve besturing in zorgorganisaties. Met name in de vorm van nieuwe transactionele besturingsmodellen die gestoeld zijn op procesgerichte en teamgerichte besturingsprincipes.

 • De ‘zachte kant’ van besturen en samenwerking  

  Teamcoaching, leiderschapsontwikkeling en mediation van samenwerkingsproblemen.
 • Medisch professionals    

  Organisatie en samenwerking in MSB’s, medische staven en vakgroepen, en de samenwerking met de ziekenhuisorganisatie (co-bestuur, duaal management en clinical leadership).

 

Recente opdrachten

 • ŸOnderzoek naar de kwaliteit van besturing (in opdracht RvT)
 • ŸOntwikkeling co-bestuur in meerdere ziekenhuizen
 • Herijking besturingsmodel ziekenhuis naar een meer thematische aansturing
 • Strategieontwikkeling VVT-organisatie
 • Management development en intervisieprogramma voor clinical leaders
 • ŸSamenwerkingsproblematiek binnen een vakgroep
 • ŸFusie medische maatschappen
 • Teamcoaching van een MT in VVT-organisatie
 • Duo-coaching raad van bestuur
 • Doorlichting besturing van een PAAZ in algemeen ziekenhuis
 • Heidag RvB-RvT-MSB-bestuur
 • Tweedaagse werkconferentie 'Juiste zorg op de juiste plaats' in STZ ziekenhuis
 • Fusie van zeven medische gremia in een fusieziekenhuis

  Bekijk andere adviseurs van dev