ir. H. (Hemmo) Huijsmans


Hoe mensen organisaties vormgeven en veranderen, en hoe zij daartoe met elkaar samenwerken, dat is wat mij elke dag weer boeit. Vanuit mijn bedrijfskundige en organisatiekundige achtergrond is dat ook waar ik mij als adviseur in heb gespecialiseerd. Samen met de betrokken managers en professionals, vanuit een scherpe observatie en analyse, ingewikkelde vraagstukken en veranderprocessen vertalen naar effectieve aanpakken; wat is mooier dan dat? Met een goede theoretische en conceptuele onderbouwing als basis, staat voor mij de praktische bruikbaarheid en effectiviteit voorop; ‘kennis is van geen waarde als je hem niet in de praktijk brengt’. Liever nuchtere en tijdloze kwaliteit dan modieuze, vluchtige hypes.

Als bedrijfskundige weet ik de harde en zachte kanten van ingewikkelde veranderprocessen in goede samenhang aan te pakken. Uiteindelijk gaat het om het mogelijk te maken, waaraan betrokkenen elk hun eigen bijdrage leveren.

Expertise

  • ŸBesturingsvraagstukken in de volle breedte; zowel de ‘harde kant’ (besturingsconcepten, -structuren en modellen), als de ‘zachte kant’ (samenwerking, teamontwikkeling,  leiderschapsontwikkeling).
  • Ingewikkelde en ingrijpende veranderprocessen die een meerdimensionele aanpak vragen met weloverwogen veranderstrategieën.
  • Nieuwe besturingsconcepten die uitgaan van meer zelforganisatie, teamgericht en procesgericht organiseren, gedeeld leiderschap.
  • Medische professionals; hun onderlinge samenwerking en organisatie (in MSB’s, medische staven maatschappen en vakgroepen) en hun rol en positionering in de organisatie, besturing en management van het ziekenhuis (‘clinical leadership’).

    Bekijk andere adviseurs van dev
    Deel deze pagina