drs. H.M.A. (Helen) van Tol MBA


Het bruist in de zorg: vernieuwing en transitie zijn de thema’s waar bestuurders volop mee doende zijn. De ‘waartoe’ is veelal wel duidelijk, maar het ‘hoe’? Ik loop warm voor vraagstukken die iets van construeren en vernieuwen in zich hebben. Van idee naar werkelijkheid is het thema in mijn werk: scherpte krijgen op de waartoe en de puzzel van het creatief en consistent uitlijnen van het hoe.

Ik ben goed thuis in de driehoek organisatiekunde, veranderkunde en strategie. Ik ben nieuwsgierig naar andere perspectieven en gretig in het exploreren van nieuwe mogelijkheden. Samen de mogelijkheden onderzoeken, afwegen en uitproberen en terugbrengen tot waar het om gaat, of zou kunnen gaan. Het gaat niet om ‘groots en meespelend’, maar wel om werkbaar, ook voor overmorgen.

En vooral: het moet wel kloppen en passen bij de betrokken mensen, de organisatie en de opgave: coherentie als toetssteen.
 

Expertise

  • Complexe en vernieuwende organisatieontwikkeling. Ik adviseer bestuurders bij het ‘vooruitvinden’ van hun organisatie: het toekomstige profiel en de positie, moderne besturing en governance en vernieuwend organiseren.
  • Interorganisationele samenwerking, in het gehele continuüm van lichte samenwerking tot volledige integratie. Mijn advieswerk reikt van de onderzoeksfase (nut, noodzaak en partnerkeuze), via de realisatiefase (het richten en inrichten van de samenwerking) tot de onderhoudsfase (de effectieve besturing en uitvoering).
  • Bijdragen aan ‘goed mensenwerk’. Ik begeleid en coach individuele bestuurders en managers, bestuursduo’s, managementteams en teams van professionals. Daarnaast word ik gevraagd bij het ontwikkelen van leer- en ontwikkeltrajecten in relatie tot organisatieverandering.

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina