drs. H.M.A. (Helen) van Tol MBA


Het bruist in de zorg…… en ook het knelt in de zorg: vernieuwing, transities en schaarste zijn de thema’s waar professionals en bestuurders volop mee doende zijn. Wat knelt, wat de opgaven en wat de dilemma’s zijn, is veelal wel duidelijk, maar hoe daar doeltreffend stappen in te zetten, is vaak een vraag. Ik loop warm voor vraagstukken waarbij construeren en vernieuwen aan de orde zijn. Van idee naar werkelijkheid is het thema in mijn advieswerk: scherp zijn op de opgave en samen de puzzel van het hoe leggen: creatief en consistent ontwikkelen.

Ik ben goed thuis in de driehoek vernieuwen, besturen en organiseren. Ik ben nieuwsgierig naar andere perspectieven en gretig in het exploreren van nieuwe mogelijkheden. Samen de mogelijkheden onderzoeken, afwegen en uitproberen en terugbrengen tot waar het om gaat, of zou kunnen gaan. Het gaat niet om groots en meeslepend ontwikkelen, maar -wat mij betreft- wel om slim en werkbaar oplossen, ook voor overmorgen; kortom: zinnig adviseren.

Kenmerken van mijn werkwijze zijn: gericht op de bedoeling, vindingrijk en treffend in de uitvoering. Samen resultaten bereiken, doen wat nodig is en de organisatie verder brengen door mee-, tegen- en omdenken, daar zit mijn kracht. Bestuurders ervaren mij als inspirerend en pragmatisch omdat ik frisse inzichten en nieuwe mogelijkheden aandraag.
 

Aandachtsgebieden

 • Vernieuwende organisatieontwikkeling

  Ik adviseer en spar met bestuurders bij het ‘vooruitvinden’ van hun organisatie; het opnieuw formuleren van de ambitie en het doordenken van moderne besturing en governance.
 • Samenwerken in netwerken

  Mijn opdrachten liggen in het gehele continuüm van lichte samenwerking tot volledige integratie. De vraagstukken gaan over nut en noodzaak, partnerkeuze het construeren en het onderhouden van de samenwerking.
 • Bijdragen aan ‘goed mensenwerk’

  Ik begeleid en coach individuele bestuurders, raden van bestuur, raden van toezicht, (management)teams en vakgroepen bij het versterken van persoonlijke effectiviteit en/of samenwerkingskwaliteit.

 

 Recente opdrachten

 • ŸHerijken en verder ontwikkelen governancestructuur ouderenzorginstelling, gebaseerd op strategie, besturingsfilosofie en toezichtvisie
 • Onderzoeken en adviseren raad van toezicht inzake bestuurscrisis
 • Actualiseren besturingsmodel ziekenhuis in relatie tot ‘juiste zorg op de juiste plek’ en hoofdlijnen akkoord
 • Vormgeven co-bestuur in ziekenhuis
 • Herijken besturing ouderenzorgorganisatie bij vastlopen in zelfsturing
 • Ontwikkelen en begeleiden vernieuwd besturen van wijkteamorganisatie
 • Vormgeven en adviseren strategietraject sociaal domeinorganisatie
 • Begeleiden fusieproces van twee landelijke niche-organisaties
 • Begeleiden fusieproces, inclusief herontwerp besturing, drie jeugdzorgorganisaties
 • ŸCoachen bestuurder in risicovolle fase GGZ-organisatie
 • ŸBegeleiden intervisiegroepen bestuurders zorgorganisaties

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina