Presentatie op NVZ-bijeenkomst voor financials

8 jul 2016

Robert Paquay heeft op de NVZ-bijeenkomst van 24 juni jl. voor financials een inleiding gehouden over de samenwerking tussen ziekenhuis en MSB.


Robert Paquay heeft op de NVZ-bijeenkomst van 24 juni jl. voor financials een inleiding gehouden over de samenwerking tussen ziekenhuis en MSB.

Een korte presentatie hiervan treft u onderstaand aan.


Documenten
Inleiding NVZ integrale bekostiging 24 juni 2016

Lees meer
Afbeelding

Invitational over verzelfstandiging medisch ondersteunend bedrijf

8 jun 2016

Al jarenlang wordt voorspeld dat de toekomst is aan grotere, verzelfstandigde en geïntegreerde medisch ondersteunende bedrijven (laboratoria, beeldvorming, apotheken) die zowel ziekenhuizen als de eerste lijn bedienen. Echter, deze lijken in ons land nog maar moeizaam van de grond te komen, enkele positieve uitzonderingen daargelaten. Onlangs hebben we een select gezelschap van deskundigen uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.


Al jarenlang wordt voorspeld dat de toekomst is aan grotere, verzelfstandigde en geïntegreerde medisch ondersteunende bedrijven (laboratoria, beeldvorming, apotheken) die zowel ziekenhuizen als de eerste lijn bedienen. Echter, deze lijken in ons land nog maar moeizaam van de grond te komen, enkele positieve uitzonderingen daargelaten.

Bestaande shared service centers haperen en veelbelovende initiatieven sterven voortijdig in schoonheid. Hoe komt dat nou? Wordt de aanpak te politiek ingestoken? Zijn er teveel stakeholders? Waar liggen de kritische succesfactoren? Ontbreekt het aan échte ondernemers die van hun aandeelhouders de ruimte krijgen om te ondernemen? Gaan de ontwikkelingen omtrent personalised healthcare en point of care diagnostiek leiden tot nieuwe organisatievormen? Recent hebben we een select gezelschap van deskundigen uitgenodigd om naar 's-Hertogenbosch te komen om hierover met ons van gedachten te wisselen.

In bijgaande notitie geven we een impressie van de inhoud van het besprokene aan de hand van een aantal uitspraken en stellingen die die middag zijn gedaan.

Wilt u met ons in gesprek over de toekomst van het medisch ondetsteunend bedrijf neem dan contact op met:

Robert Paquay (paquay@devoa.nl / 06 - 53717449)

Frans Spijkers (spijkers@devoa.nl / 06 - 52620185)


Documenten
Not Invitational over verzelfstandiging medisch ondersteunend bedrijf

Lees meer
Afbeelding

Medisch leiderschap in de lift

3 mrt 2016

Sinds enige tijd komt er meer aandacht voor medisch leiderschap. De reden daarvoor is niet zo vreemd. De essentie is erin gelegen dat de ziekenhuiszorg in fors tempo aan het veranderen is en in de komende jaren zal blijven veranderen. Veranderingen die zowel de dagelijkse zorg en rol van de specialist raken als de ontwikkeling van zijn praktijk en van het ziekenhuis.


Sinds enige tijd komt er meer aandacht voor medisch leiderschap. De reden daarvoor is niet zo vreemd. De essentie is erin gelegen dat de ziekenhuiszorg in fors tempo aan het veranderen is en in de komende jaren zal blijven veranderen. Veranderingen die zowel de dagelijkse zorg en rol van de specialist raken als de ontwikkeling van zijn praktijk en van het ziekenhuis.

Het gehele artikel kunt u onderstaand als pdf-bestand downloaden.


Documenten
Art Medisch Leiderschap in de lift

Lees meer
Afbeelding

360 graden evaluatie raad van bestuur

1 mrt 2016

Bestuurders maken meer en meer systematisch gebruik van de feedback van een aantal betrokkenen rondom hen, om hun functioneren te evalueren. Onze aanpak is gebaseerd op het principe dat de bestuurders opdrachtgever en eigenaar zijn van de 360 graden manier van evalueren, en dat er weliswaar een aantal generieke evaluatiecriteria is maar dat deze per organisatie specifiek worden gemaakt. Het belangrijkste principe is dat de werkwijze bijdraagt aan het goede, wederzijdse, gesprek tussen betrokkenen.


Waartoe evalueren middels een 360˚-methodiek?

Het hoofddoel van de evaluatie is de bestuurders te informeren over hoe de belangrijkste intern betrokkenen rondom hen denken over hun functioneren. Deze informatie kan voor hen aanleiding zijn de feedback, waar wenselijk en mogelijk, aan te nemen als adviezen om hun functioneren te verbeteren.
De informatie is vooral bedoeld om het ‘goede gesprek’ tussen het bestuur met de betrokkenen, de bestuurders onderling en met de raad van toezicht, te voeden en te bevorderen.


Het gehele artikel kunt u onderstaand als pdf-bestand downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hanneke Beijer (beijer@devoa.nl / 06 - 53489164) of

Guus de Vries (devries@devoa.nl / 06 - 5372718)


Documenten
Not 360 graden evaluatie raad van bestuur

Lees meer
Afbeelding

Jubileumsymposium Moed in kader van 25-jarig bestaan van ons bureau

2 feb 2016

Op 1 oktober jongstleden vond het jubileumsymposium MOED plaats in de Statenzaal van Het Noordbrabants Museum. Wij vierden ons 25-jarig bestaan als DamhuisElshoutVerschure organisatieadviseurs. Het symposium heeft interessante bijdragen opgeleverd van sprekers en bestuurders die geïnterviewd zijn. Deze informatie kunt u vinden op onze website in de vorm van mooie teksten en videomateriaal. In vervolg op dit symposium hebben wij onze 13e bureaupublicatie uitgebracht over ditzelfde thema, een aantrekkelijk en lezenswaardig boekje als u over dit thema wilt reflecteren.


In spannende tijden wordt moed gevraagd. De zorgsector heeft momenteel te maken met grote uitdagingen en ingrijpende veranderingen. Dat vraagt moed van managers, van professionals, van toezichthouders en vooral ook van bestuurders.

Maar wat is nu eigenlijk moed? En hoe kom je tot moedig gedrag? Wij gaan in ons 25-jarig jubileumjaar op onderzoek uit. Interviews met bestuurders, een symposium met aansprekende inleiders, gesprekken met elkaar en met onze klanten, resulteren in deze publicatie.

Moed, zo leert onze verkenning, is vooral iets wat persoonlijk en situationeel bepaald is. Maar wel met een morele, maatschappelijke dimensie en relevantie. De bureaupublicatie biedt de lezer stof tot nadenken: inzichten, overpeinzingen en bewustwording rond een thema dat zich meestal ophoudt in het onbewuste en 'onbesprokene'. Maar wel een thema dat het verschil maakt als het erop aankomt. Moed, in de juiste vorm, op het juiste moment en met het gewenste resultaat. Daar zijn wij naar op zoek.


Gerelateerde links
Jubileumsymposium Moed
Bureaupublicatie Moed

Lees meer
Afbeelding

Veranderende maatschap: soepel in- en uittreden

1 feb 2016

“Het jubileumjaar met als thema moed is ook een afscheidsjaar: onze oprichters Gerrit Damhuis, Kees Verschure en Peer Elshout verlaten het bureau per 1 januari 2016. Zij hadden de moed om het bureau in 1990 op te richten en kunnen zich nu met een gerust hart daaruit terugtrekken. Ook al blijven ze actief in het vak; het bureau dragen ze definitief over aan de overige maten en blijven er in vriendschap mee verbonden.”


Maatschappen worden nogal eens vergeleken met een huwelijk, maar dan vaak ook met een negatieve ondertoon van “je zit er aan vast” en “je kan niet zo maar uitstappen”. Het uittreden van onze oprichters leek ons een goede aanleiding om toe te lichten hoe wij in onze praktijk het in- en uittreden hebben geregeld.

“Het jubileumjaar met als thema moed is ook een afscheidsjaar: onze oprichters Gerrit Damhuis, Kees Verschure en Peer Elshout verlaten het bureau per 1-1-2016. Zij hadden de moed om het bureau in 1990 op te richten en kunnen zich nu met een gerust hart daaruit terugtrekken. Ook al blijven ze actief in het vak; het bureau dragen ze definitief over aan de overige maten en blijven er in vriendschap mee verbonden.”

Zo luidde het bericht dat wij in een begeleidend schrijven bij ons 13e boekje over 'moed' aan onze relaties stuurden. Omdat dit proces van overdracht voor ons succesvol is verlopen en een dergelijk proces mogelijk ook voor andere maatschappen met ‘ouder wordende’ maten interessant en leerzaam is, geven we een kijkje achter onze schermen.

Het bureau is in 1995 opgericht door drie maten. De vierde maat trad in 1995 toe en we bedachten een instroomregeling. We wilden de continuïteit op lange termijn borgen en dus verder uitbreiden met nieuwe maten. We moesten iets bedenken dat het voor nieuwe maatschapsleden aantrekkelijk maakte om mee te gaan doen en ook op voorhand bedenken hoe de ouder wordende maten/oprichters te zijner tijd de maatschap zouden kunnen verlaten. Zowel voor de binnenkomers als de vertrekkers moest dat geleidelijk en soepel kunnen verlopen.

Voor het intreden en het uittreden van maten in onze maatschap kozen we voor een fasering in een aantal stappen met achtereenvolgens de volgende posities: premaat, groeimaat, volmaat, postmaat.
Intreders beginnen met de premaatfase. Een van de maten draagt zorg dat de premaat goed landt binnen het bureau en de premaat loopt in het begin met alle maten een keer mee. Vanaf de eerste dag draait hij/zij als professional volwaardig mee in het bureau, participeert in het inhoudelijk overleg met casusbesprekingen en intervisie, draagt bij aan productontwikkeling, vervult de rol van schaduwadviseur, is actief in acquisitie en voert zelfstandig en/of met een collega adviesopdrachten uit. Zakelijk bedachten we een regeling die zowel de drempel voor intreden als onverhoopt voortijdig afscheid nemen laag houdt. De premaat draagt een bepaald deel van de jaaromzet af aan de maatschap en de maatschap zorgt voor een vangnet mocht de omzet sterk achterblijven. Na een bepaalde proefperiode als ‘premaat’, wordt op basis van vooraf bepaalde criteria besloten of de premaat tot de maatschap toetreedt. Hij of zij groeit dan als ‘groeimaat’ in doorgaans vijf stappen door naar 'volmaat' en bouwt geleidelijk een toenemend aandeel op in de winst, bovenop een vooraf afgesproken basisbedrag, tot hij/zij (vol)maat wordt met een 100% ‘winstaandeel’ gelijk aan de andere (vol)maten. Groeimaten hoeven dus geen inkoopsom op tafel te leggen.

Voor de uittreders hanteren we een soortgelijke fasering. Rond de leeftijd van 60-62 worden volmaten ‘postmaten'. De postmaten maken vooraf indicatieve afspraken over hun omzetdoel, hebben daarin vrijheid en dragen een percentage af aan de maatschap. Gefaseerd bouwen ze hun opgebouwde aandelen weer af, vergelijkbaar met de opbouw van de prematen maar dan omgekeerd. Het in- en uittreden verloopt zonder dat er grote bedragen op tafel komen, zonder leningen en extra kosten. Daarna – zo vanaf hun 65e jaar, kunnen de postmaten nog een aantal jaren als ‘freelance’ postmaat actief blijven in hun adviespraktijk, met jaarlijkse goedkeuring van de groei- en volmaten, tot het moment aanbreekt van echt uittreden: de ex-maat. Op een aantal omschreven punten, zoals investeringen en personeelsbeleid, hebben de pre- en postmaten geen zeggenschap.

Je kunt het model vergelijken met het invoegen op de autobaan. De premaat rijdt op de invoegstrook en op een gegeven moment wordt ruimte gemaakt voor de groeimaat die kan invoegen op de rechterrijstrook, geleidelijk alle rijstroken mag gebruiken en meegaat in de verkeersstroom met de volmaten. De postmaat gaat op een gegeven moment alleen rechts rijden om vervolgens als freelancer de uitvoegstrook te nemen. Overigens geldt voor alle soorten maten, van entree tot afscheid, dat ze als professional volledig meedraaien en gehouden zijn aan de kwaliteits- en werksystemen van het bureau.


Lees meer

Inschrijven nieuwsbrief