drs. J.T.M.F. (Hanneke) Beijer


Met bestuurders bespreken hoe zij hun organisaties in deze tijd in conditie kunnen houden, dat is samengevat wat ik dagelijks doe. Als antropologisch bestuurskundige leerde ik naar organisaties kijken als bijzondere sociale constructen. De legitimatie voor hun voortbestaan is een maatschappelijke dienst, het primair proces. En besturen is dus bedoeld voor de continuïteit van deze maatschappelijke waarde. Dat lijkt een open deur, maar toch blijkt besturen soms ver af te staan van waar het uiteindelijk om gaat. Organisaties in conditie vragen om bestuurders in conditie.

Ik zet inhoudelijke kennis in en heb aandacht voor processen, dat maakt me effectief. Het blijkt nuttig en inspirerend om met bestuurders te praten over de betekenis die zij toekennen aan hun – al dan niet effectieve – gedrag. Besturen is mijns inziens namelijk een proces van voortdurende betekenisgeving. Reflecteren over de manier waarop de professional, de bestuurder, de toezichthouder, maar ook ik als bestuursadviseur, anderen proberen te beïnvloeden voedt onze professionaliteit. Ik werk graag met professionals, bestuurders en toezichthouders die net als ik niets hebben met ‘loslaten’. Samen echter ‘anders vast gaan houden’, graag!

 

Expertise

  • ‘Governancevraagstukken’: besturing van zorgorganisaties, evaluaties van raden van toezicht en het samenspel met de bestuurder, (nieuwe) samenstelling van raden van toezicht en bestuur, de samenwerking tussen bestuurders onderling en met hun MT, de OR of de CR.
  • Vraagstukken met betrekking tot (medische) professionals en management. In ziekenhuizen betreft dit de samenwerking tussen raad van bestuur en stafbestuur, het functioneren van vakgroepen, de positie van medisch managers en samenwerking met organisatorisch managers.
  • Coaching van bestuurders, topmanagers en medisch bestuurders/managers, in duo’s, trio’s of individueel.
  • Begeleiding en mediation bij samenwerkingsproblemen en conflicten.

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina