drs. J.T.M.F. (Hanneke) Beijer


Ik ben bestuurskundige en heb mijn naam als organisatie- en bestuursadviseur in de gezondheidszorg sinds 1989 opgebouwd met adviesopdrachten, onderzoeksprojecten en publicaties.

 

In de afgelopen jaren heb ik veel opdrachten uitgevoerd met betrekking tot bestuurswisselingen. Bij dergelijke opdrachten is het streven dat bestuurders over een rode loper kunnen vertrekken, zodat hun opvolgers ook over diezelfde loper binnen kunnen komen. In 2019 ben ik gestart met een promotieonderzoek naar bestuurswisselingen in ziekenhuizen. Eind 2024 of begin 2025 hoop ik daadwerkelijk te promoveren.

 

Advisering vanaf 2024

Vanaf 2024 voer ik voornamelijk opdrachten uit in het verlengde van mijn promotieonderzoek.

Incidenteel kan ik nog ingeschakeld worden bij ingewikkelde toezicht- of besturingsvraagstukken.

Verder zijn er een aantal adviesopdrachten voor raden van toezicht, bestuursteams en brancheorganisaties die doorlopen in 2024.

 

Recente projecten

Advisering in opdracht van raden van toezicht

 • Adviesopdrachten in kader van bestuurswisselingen
 • Evaluatie en advies bestuursmodel
 • Samenstelling raad van toezicht na fusie of crisis
 • Onderzoek en advies topstructuur diverse zorgorganisaties
 • Conflict raad van bestuur en medisch stafbestuur
 • Arbitrage in conflict bestuurder en OR
 • Adviseren in relatie bestuurder en raad van toezicht

 

Advisering in opdracht van raden van bestuur

 • Onderzoek en advies over het samenvoegen van twee ziekenhuisafdelingen
 • Samenwerking binnen raad van bestuur
 • Positionering en samenwerking raad van bestuur en stafbestuur/bestuur MSB
 • Evaluatie en advies organisatiestructuur in ziekenhuis
 • Verbeteren bestuursstructuur en besturing brancheorganisatie
 • Dagvoorzitter en begeleider beleidsconferenties
 • Mediator brancheorganisatie

 

Coaching

 • Bestuurders in duo's en -trio's
 • Intervisie van (kleine) groepen zorgbestuurders
 • Coach voor Masterclass Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

 

Publicaties

 • Bestuurskracht: vuistregels voor de inrichting van zorgbesturen. (Boekje, 2015, samen met drs. Hanke Lange en ir. Hein Abeln)
 • Pijlers voor toezicht: het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur (bureaupublicatie, 2017)

Bekijk andere adviseurs van dev