drs. J.T.M.F. (Hanneke) Beijer


Ik ben bestuurskundige en heb mijn naam als organisatie- en bestuursadviseur in de gezondheidszorg sinds 1989 opgebouwd met adviesopdrachten, onderzoeksprojecten en publicaties. Mijn inhoudelijke kennis over organisaties in de gezondheidszorg verbind ik aan veranderkundige vaardigheden, ook van bestuurders zelf. Dat maakt mij effectief.

Een bestuursprincipe dat ik in acht houd is dat besturen in dienst staat van het primaire proces van de organisatie. Een open deur die echter in de praktijk nog weleens wordt gepasseerd. Een ander principe is dat de ‘hardware’ (structuur en systemen) en ‘software’ (cultuur, leiderschapsstijl) van een organisatie consistent met elkaar verbonden moeten zijn. Ik zit vaak bij zorgbestuurders aan tafel en hoe verschillend ze ook zijn, de basis voor succesvol besturen is authenticiteit en integriteit. Als ik bestuurders adviseer, coach, begeleid of anderszins ondersteun, zijn haar of zijn eigen besturingsprincipes en bestuursstijl dan ook mijn referentiekader.

In de afgelopen jaren heb ik veel opdrachten uitgevoerd die betrekking hebben op de continuïteit van bestuur. Bij dergelijke opdrachten is het streven dat bestuurders over een rode loper vertrekken, zodat hun opvolgers ook met een rode loper binnen kunnen komen. In 2019 ben ik gestart met een promotieonderzoek naar bestuurscontinuïteit in ziekenhuizen.

 

Aandachtsgebieden

 • Governancevraagstukken

  Bijvoorbeeld over bestuurscontinuïteit, ingewikkelde toezicht- of besturingsvraagstukken, evaluaties van RvT of RvB, en samenwerkingsvraagstukken tussen bestuurders onderling en met hun managers, de OR of de CR.
 • Besturing van ziekenhuizen

  Waaronder de samenwerking tussen de medische staf en de raad van bestuur en management van het ziekenhuis.
 • Coaching van bestuurders

  In de zorg, bij voorkeur als duo of trio, en word ik als mediator gevraagd te bemiddelen bij conflicten.

 

Recente opdrachten

 • Adviesopdrachten in kader van bestuurscontinuïteit
 • Samenstelling raad van toezicht na fusie of crisis
 • Onderzoek en advies topstructuur diverse zorgorganisaties
 • Begeleiding van conflicten: bestuur – OR/Stafbestuur/CR
 • Adviseren samenspel bestuurders en raad van toezicht
 • Onderzoek en advies over het samenvoegen van twee ziekenhuisafdelingen
 • Evaluaties raden van toezicht
 • Advies over bestuursstructuur en besturing brancheorganisatie
 • Dagvoorzitter conferenties
 • Mediator brancheorganisatie
 • Coachen van bestuurders in duo’s en -trio’s en coach voor de Masterclass en de Topclass
 • Intervisiebegeleiding van (kleine) groepen zorgbestuurders

Bekijk andere adviseurs van dev