Vragen van onze klanten

 • Onze vakgroep is afgelopen jaren flink gegroeid. Hoe kunnen we onze interne organisatie professionaliseren?
 • Wat is onze missie en visie als MSB en hoe willen we ons verhouden met het ziekenhuis?
 • Help ons de bestuurlijke samenwerking met de raad van bestuur te verbeteren.
 • Ons verdeelmodel is onvoldoende gericht op de strategie. Hoe bereiken we meer gelijkgerichtheid?
 • Hoe geven we effectief clinical leadership vorm?
 • De samenwerking tussen de VMS, VMSD en MSB verloopt moeizaam. Hoe worden we effectiever?
 • Help ons een disfunctionerende vakgroep weer op de rails te krijgen.

Een goed georganiseerde medische staf is van groot belang voor het werkplezier van medisch specialisten, het functioneren van het ziekenhuis als geheel, en natuurlijk voor de kwaliteit van de patiëntenzorg. Goede samenwerking tussen medici en bestuur en management van het ziekenhuis is daarbij een onmisbare schakel.


Lees meer...

MSB en Medische staf

Een goed functionerend MSB en VMS(D) zijn van groot belang voor de besturing van het ziekenhuis en de samenwerking tussen medisch specialisten onderling. Of het nu gaat om inhoud (kwaliteit en veiligheid) of over randvoorwaarden en financiën, al deze zaken moeten op een goede manier geregeld worden. Het is echter geen sinecure om dat voor elkaar te krijgen. De thematieken worden steeds complexer en de belangen steeds groter (en soms ook tegenstrijdig).

 

Wij helpen staf- en MSB-besturen om de organisatie en besturing van hun staf/MSB te professionaliseren. Dat begint bij een goed gepositioneerd en competent bestuursteam en goede communicatie- en besluitvormingsprocessen. Verder is een goede interne organisatie van belang met vakgroepen, commissiestructuur en adequate procedures en aanpakken om bijvoorbeeld conflicten en disfunctioneren aan te pakken. Naast deze randvoorwaardelijke ondersteuning is het soms ook nodig of wenselijk om rond een specifieke kwestie of casus onafhankelijke externe ondersteuning en expertise te betrekken. Ook dan staan wij voor u klaar.

 

Zie ook onze publicatie Bestuurskracht van het MSB

Vakgroepen en maatschappen

De vakgroepen/maatschappen vormen het primaire organisatorische verband waarin medisch specialisten functioneren. Zij vormen de vakinhoudelijke, collegiale, emotionele en logistieke thuisbasis en zijn daarmee van groot belang voor de kwaliteit van zorg en het werkplezier. We zien dat op het gebied van kwaliteit, productie en innovatie steeds meer gevraagd wordt van deze vakgroepen. Dit vraagt een zekere profesionalisering van de samenwerking. Bij het uitblijven hiervan zien we de vakgroepen soms bezwijken onder de toenemende externe eisen en druk, met conflicten en disfunctioneren als gevolg.

 

Wij helpen vakgroepen bij het opslossen van onderlinge conflicten en functioneringsproblemen of, meer proactief, het toekomstbestendig maken van de interne organisatie en onderlinge samenwerking.

 

Voor meer informatie zie ook tabblad Publicaties en Services

Medisch management en (co-)bestuur

Meer en meer groeit de consensus dat betrokkenheid van medisch specialisten bij de besturing van het ziekenhuis onontbeerlijk is. Alleen dan zijn de uitdagingen van de medisch specialistische zorg in Nederland (kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid) het hoofd te bieden.

De ontwikkeling van de gewenste gezamenlijkheid op de diverse besturingsniveau’s is geen sinecure. Het levert vragen en uitdagingen op met betrekking tot de structuur, de governance, maar ook ten aanzien van rollen en competenties. We helpen graag om hierop de antwoorden te vinden die passen bij uw ziekenhuis.

Publicaties en services

Publicaties

 

Services

 • Professionaliseringsgroepen staf- en MSB-voorzitters (zie document)
 • Workshop vakgroep naar een hoger plan (zie document)
 • QuickScan:

    - Vakgroepen (VQS)

    - Maatschappen (MQS)

    - Huisartsen (HQS)

 • Diagnose conflictsituatie (zie document)
 • Checklist vakgroepconvenant (zie document)

 

Voor meer informatie over de QuickScan zie onderstaand document en voorbeeld rapportage VQS teamresultaat

 

 


Documenten
Brochure Professionalisering stafvoorzitters en MSB-bestuurders
Inschrijfformulier xxe stafvoorzittersgroep + MSB
Brochure Workshop vakgroep naar hoger plan
Informatie QuickScan
Rapport VQS Teamresultaat - voorbeeld
Checklist vakgroepconvenant
Diagnose conflictescalatie