Vragen van onze klanten

  • ‘Hoe versterken we onze executiekracht?
  • ‘Bij zelforganisatie hoort ook een andere manier van besturen. Hoe krijgen we een goede balans tussen trust en control, tussen kaders en regelruimte?’
  • ‘Hoe komen we tot actualisatie van onze besturingsfilosofie passend bij onze nieuwe strategie?’
  • ‘We hebben onder verscherpt toezicht gestaan. Hoe moet de besturing veranderen zodat dit ons niet nogmaals overkomt?’

Goede besturing is een opgave van alle tijden. Maar nu voor veel zorgorganisaties een eind gekomen is aan een comfortabele bestaanszekerheid, is de besturing aan modernisering toe. Wat er precies nodig is, hangt af van de opgaven waar de organisatie voor staat.


Lees meer...

Onze visie over Besturing

Ook al verschilt de bestuurlijke opgave per sector – de ouderenzorgorganisatie staat voor andere uitdagingen dan een ziekenhuis –, er zit een rode draad in onze aanpak.

De besturing is afgeleid van de strategie. De besturing draagt eraan bij dat wordt gerealiseerd wat wordt beoogd. Dat betekent dat de besturing voortdurend onderhoud nodig heeft. Dus naast aandacht voor de hardware (de strategie, de structuur en de systemen) zijn keuzes in de software (de kernwaarden, de bejegening en het gedrag) nodig. In een veranderende context hangen strategie en organisatieontwerp nauw samen. Een besturingspraktijk dient congruent te zijn met de zorgvisie en de strategie, passend bij besturingsprincipes die consistent zijn en breed worden gedragen. Dat klinkt abstract maar de uitdaging is juist dat in de praktijk zichtbaar is/wordt wat de betekenis is van missie, visie, kernwaarden en strategie.
We adviseren over nieuwe manieren van besturen waarmee we sneller betere resultaten realiseren. De besturingsfilosofie moet praktisch en ‘morgen’ toepasbaar zijn.
Bestuurders, managers en professionals zijn ‘de besturing’. Om hun morele kompas en bestuurlijke gedrag worden ze vertrouwd, in- en extern.

Deze ontwikkelingen hebben ook consequenties voor de raad van toezicht. Toezien op de besturing, directer en concreter, en (toch) rolvast blijven is de professionele opgave voor toezichthouders in de zorg.

Ook bieden wij inzicht en advies bij het besturen in netwerken. Het is een kunde om in twee dimensies te besturen: de eigen organisatie en de ‘samen’-organisatie.

Onze manier van denken en werken, namelijk om van buiten naar binnen te redeneren om tot logische besturingsprincipes te komen, de patronen in de besturing zichtbaar maken, daarin met organisatieleden samen optrekkend, ervaren opdrachtgevers als helpend. Het herdefiniëren van de besturing wordt zodoende geen abstracte managementexercitie maar leidt tot praktische handvatten voor een gedeelde visie en handelingspraktijk.

Praktijkverhalen over Besturing

Publicaties en services

Pijlers voor toezicht - Het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur

De raad van toezicht en de raad van bestuur van een (zorg)organisatie brengen elkaar in positie om hun rol goed te vervullen. De kwaliteit van hun samenspel maakt het verschil. Zitten toezichthouders onderling en met het bestuur op één lijn in hun visie op de organisatie? Hebben beiden hun huis goed op orde? En blijven ze elkaar verstaan als er spanningen ontstaan?

 

De raad van toezicht heeft naast zijn kerntaak van 'toezicht houden' ook de rol van werkgever en adviseur van het bestuur. Drie rollen die goed uit elkaar gehouden moeten worden, ook al zijn ze niet strikt te scheiden.


De afgelopen jaren hebben we vele goede gesprekken gevoerd met toezichthouders en bestuurders over de weerbarstige praktijk van hun samenspel. Met de verkregen inzichten, persoonlijke ervaringen en praktische adviezen in het boekje Pijlers voor toezicht hopen we bij te dragen aan de verdere professionalisering van het samenspel tussen raad van toezicht en raad van bestuur in de zorg.

 

Op de website Governance: treft u een samenvatting en voorbeelden van de hoofdstukken van de publicatie Pijlers voor toezicht.

 

Contact

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning bij uw raad van toezicht, raad van bestuur of het samenspel tussen beide, neem dan contact op met een van onze adviseurs.