drs. M.L. (Maartje) Op de Coul


Als organisatieadviseur ben ik me steeds meer bewust van het belang van een goed proces. Of het nu gaat om een overname, een evaluatieonderzoek, een samenwerkingsvraagstuk of een traject van professionele ontwikkeling: de tevredenheid over het resultaat hangt sterk samen met de zorgvuldigheid van het proces en de sfeer waarin het verliep. In die zin is de jacht mooier dan de vangst, of minstens even mooi.
Ik ontwikkel en begeleid graag een doordachte aanpak voor complexe processen. Daarbij zorg ik voor een goede balans tussen de harde, projectmatige en de zachte, veranderkundige kant.


Ik ga ‘van A naar B op de manier van B’, zoals we bij dev zeggen. Dat wil zeggen dat ik veel aandacht besteed aan congruentie tussen het doel en de weg ernaartoe. Een opdrachtgever wil het vertrouwen binnen zijn organisatie herstellen? Dan is openhartigheid een belangrijk onderdeel van de interventie. Je ziet dan dat medewerkers door procesinterventies vanaf de eerste stap bezig zijn hun doel te bereiken en op basis van succeservaringen verder kunnen.

Specifiek om samenwerkingsrelaties te verbeteren combineer ik procesbegeleiding met mediationvaardigheden en systeemdenken. Ik benader de samenwerkingsbehoefte altijd vanuit het persoonlijke en het organisatieperspectief. Of het nu gaat om twee individuen of een heel team: voor welk doel is goede samenwerking een voorwaarde en hoe borg je die? Bij dit soort opdrachten hoor ik vaak terug dat ik een sfeer van veiligheid en vertrouwen weet te creëren, waardoor de kern snel bespreekbaar is. Door mijn neutrale houding kan ik goed naast de partijen staan; kan ik vragen stellen zonder sturend te zijn.

Aandachtsgebieden

 • ŸBesturing
  Het (her)ontwikkelen van de besturingsfilosofie van organisaties, eventuele aanpassingen in de organisatiestructuur en een passende transitiestrategie. Ik breng inhoudelijke expertise over besturing in en zorg voor een zorgvuldig en participatief ontwikkelproces dat aansluit bij de manier waarop de organisatie wenst te veranderen, het ‘hoe’.

 • Samenwerkingsvraagstukken
  Begeleiding bij uitdagende samenwerkingsvraagstukken. Ik breng betrokken partijen met elkaar in gesprek zodat zij tot concrete en haalbare afspraken kunnen komen over de onderlinge omgang. Ik zorg voor zorgvuldige vastlegging van opbrengsten en afspraken en voor borging bij de de partijen zelf en eventueel hun leidinggevende.

 • Coaching en intervisiebegeleiding
  Wanneer ik professionals of bestuurders coach, nodig ik hen vaak eerst uit om na te denken over het ‘ideaalbeeld’ van hun rol of functie, vanuit het persoonlijke én het organisatieperspectief. Ik merk dat dat inspireert om tot inzichten in de eigen werksituatie en relevante ontwikkelpunten te komen. Als intervisiebegeleider regisseer ik het proces zo dat deelnemers optimaal de gelegenheid krijgen elkaar beter te maken en breng ik daar waar passend eigen perspectieven en modellen uit de organisatiekunde in. Met een persoonlijke aanpak creëer ik een prettige en ontspannen sfeer.

 • Professionaliseren project- en programmamanagement

  ŸHet professionaliseren van project- en programmamanagement binnen een organisatie, zowel kortcyclische varianten (gebaseerd op het ‘agile’ denken) als lineaire ‘traditionele’ varianten of een passende combinatie daarvan. Ik besteed daarbij aandacht aan de ontwikkeling van mensen, instrumenten en processen en in het bijzonder aan het goed ‘contracteren’ aan de voorkant.

 

Relevante opdrachten

 • Participatief ontwerpen van een nieuw besturingsmodel bij een ouderenzorgorganisatie met als doel de beweging naar passende zorg mogelijk te maken en zorg te delen met informele zorgverleners.
 • Begeleiding van een vakgroep in een post-fusie setting om de onderlinge verhoudingen te verbeteren en te komen tot een legitiem dagelijks bestuur.
 • Coaching van een tweehoofdig bestuursteam met als doel toe te werken naar werkende complementariteit (cohesie) ten tijde van een veranderde bestuurlijke opgave.
 • Onderzoeken van samenwerkingsproblemen binnen en met een vakgroep en het doen van aanbevelingen voor een vitale en toekomstbestendige uitbreiding.
 • Intervisiebegeleiding van onder meer bestuurssecretarissen, zzp’ers in de zorg en bestuurders in maatwerkprogramma’s van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.
 • Opleiden en coachen van begeleiders kortcyclisch werken bij de behandeldienst van een ouderenzorginstelling.

Bekijk andere adviseurs van dev