drs. M.L. (Maartje) Op de Coul


Als organisatieadviseur ben ik me steeds meer bewust van het belang van een goed proces. Of het nu gaat om een overname, een evaluatieonderzoek of een samenwerkingsvraagstuk: de tevredenheid over het resultaat hangt sterk samen met de zorgvuldigheid van het proces en de sfeer waarin het verliep. In die zin is de jacht mooier dan de vangst, of minstens even mooi. Ik ontwikkel en begeleid graag een doordachte aanpak voor complexe processen. Daarbij zorg ik voor een goede balans tussen de harde, projectmatige en de zachte, veranderkundige kant.

Ik ga ‘van A naar B op de manier van B’, zoals we bij dev zeggen. Dat wil zeggen dat ik veel aandacht besteed aan congruentie tussen het doel en de weg ernaartoe. Een opdrachtgever wil het vertrouwen binnen zijn organisatie herstellen? Dan is openhartigheid een belangrijk onderdeel van de interventie. Je ziet dan dat medewerkers door procesinterventies vanaf de eerste stap bezig zijn hun doel te bereiken en op basis van succeservaringen verder kunnen.

Specifiek om samenwerkingsrelaties te verbeteren combineer ik procesbegeleiding met mediationvaardigheden en systeemdenken. Ik benader het samenwerkingsvraagstuk altijd vanuit het persoonlijke en het organisatieperspectief. Of het nu gaat om twee individuen of een heel team: voor welk doel is een betere samenwerkingsrelatie een voorwaarde en hoe borg je deze? Bij dit soort opdrachten hoor ik vaak terug dat ik een sfeer van veiligheid en vertrouwen weet te creëren, waardoor de kern van het probleem snel bespreekbaar is. Door mijn neutrale houding kan ik goed naast de partijen staan; kan ik vragen stellen zonder sturend te zijn.

Aandachtsgebieden

 • ŸSamenwerkingsvraagstukken
  Begeleiding bij complexe samenwerkingsvraagstukken en borging van de opbrengst.

 • Transformatie in de zorg
  Leiders in de zorg ondersteunen bij de vraag hoe zich te verhouden tot deze transformatie en hoe te innoveren.

 • Besturing
  Toekomstbestendig maken van besturingsmodellen en komen tot passende veranderaanpak.

 • Professionaliseren project- en programmamanagement
  Zowel kortcyclische varianten (‘agile’) als lineaire ‘traditionele’ varianten, afhankelijk van de mate van compexiteit.

 

Recente opdrachten

 • Kortcyclisch werken introduceren bij ouderenzorgorganisatie om toekomstige uitdagingen in de zorg ontwikkelgericht aan te vliegen
 • Doorontwikkelen organisatiestructuur bij innovatief en snelgroeiend zorgbedrijf
 • Onderzoek en analyse toegenomen spanningen in een team, gevolgd door teamcoaching
 • Coaching regiodirecteur bij overgang naar nieuw besturingsmodel
 • Initiëren en begeleiden ontwikkeltafels over goede balans tussen vast en flex in de zorg
 • Procesbegeleiding bij werving voorzitter RvT
 • Coaching programmamanager bij professionaliseren projectmanagement
 • Initiëren en begeleiden intervisiegroepen voor bestuurssecretarissen in de zorg

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina