drs. M.L. (Maartje) Op de Coul


De grote maatschappelijke transities in de zorg zijn niet meer nieuw; de meeste care-instellingen zijn al een eind op weg met de vertaalslag naar de eigen praktijk. Maar juist in deze fase, na de periode van grote urgentie en/of grote euforie, zie ik organisaties worstelen. De stip op de horizon en de eerste stappen zijn gezet en dan wordt zichtbaar waar het wringt, tegengeluiden klinken luider. Een gevaarlijke fase, waarin de beweging eruit is en de neiging om veranderingen (deels) terug te draaien groot is.
Vaak blijkt in deze fase dat de organisatie aan de voorkant het ‘hoe’ niet goed genoeg heeft doordacht; de veranderstrategie. Hoe zet je het proces naar zelforganisatie het beste in gang, wat eerst en wat later? Doen we dit projectmatig of meer organisch? Dit zijn de vraagstukken waar ik organisaties graag bij ondersteun, om er samen voor te zorgen dat een mooie maatschappelijke ambitie het niet verliest van een matige uitvoering.

Met mijn achtergrond in project-, programma- en verandermanagement en mijn ervaring in het begeleiden van veranderprocessen bij een VG-instelling zelf, ben ik goed toegerust om deze rol te vervullen.
Juist wanneer ingewikkelde vraagstukken voorliggen of een veranderproces in een impasse zit, ben ik van toegevoegde waarde. Ik help structuur en samenhang aan te brengen en een passend proces te ontwerpen; randvoorwaarden voor de organisatie om (weer) in beweging te komen. Daarnaast ben ik doordrongen van de invloed van de ‘onderstroom’ op organisatieveranderingen. Ik heb veranderaars succesvol ondersteund bij het leren regisseren hiervan, juist ook door interventies in de ‘bovenstroom’.

Expertise

  • Het ontwikkelen van een passende transitiestrategie. Ik ondersteun organisaties graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van een transitiestrategie die aansluit bij de besturingsprincipes en de gewenste manier van veranderen.
  • Een goede balans tussen de 'harde' en de 'zachte' kant van veranderprocessen. Ik ben goed in staat mensen inzicht te geven in de menselijke kant van veranderprocessen, onder meer door het inzetten van systemische werkvormen. Ik kan bestuurders en managers versterken in hun rol van verandermanager.
  • Procesbegeleiding en programmamanagement. Ik ben goed inzetbaar aan de proceskant van velerlei bestuurlijke opgaven. Aan de voorkant, bij het ontwerpen van het proces of programma, al dan niet met een pilotfase. Maar zeker ook in een later stadium, als een (tussen)evaluatie aan de orde is.
  • Het professionaliseren van projectmanagement binnen een organisatie. Ik besteed daarbij aandacht aan de ontwikkeling van mensen, instrumenten en processen. Ook het formuleren van complexe projecten en het inrichten van projectorganisaties is bij mij in goede handen.

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina