ir. F. (Frans) Spijkers


Ruim vijftien jaar geleden heb ik een switch gemaakt als organisatieadviseur in het bedrijfsleven naar management- en later bestuursfuncties in ziekenhuizen. Dit vooral vanwege de aansprekende betekenis en complexiteit van de gezondheidszorg. Met die ervaring op zak ben ik in 2014 weer overgestapt naar mijn oude vak als organisatieadviseur. Sindsdien kom ik in veel zorgorganisaties, waar ik met energie en plezier help bij organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Dat doe ik met feeling voor de inhoud en begrip van en voor de bestuurders en professionals.

Het is in mijn ogen de kunst om in zorgorganisaties gezamenlijke inspiratie en ambities te creëren die er wezenlijk toe doen; waarin de ziel van de zorg tot uitdrukking komt. De onderlinge verbinding tussen de professionals, het bestuur en andere geledingen is daarvoor een onlosmakelijk fundament.

In mijn adviesopdrachten ondersteun ik besturen van zorgorganisaties, medische staven en vakgroepen bij het creëren van hun ambities. Zowel in het proces van strategievorming, het uitdenken van de besturing, de samenwerking, als bij de daadwerkelijke realisatie ervan.

 

Aandachtsgebieden

  • ŸStrategieontwikkeling, samenwerkings- en fusievraagstukken

   Zowel van zorgorganisaties als van medische staven en vakgroepen.
  • Netwerken tussen zorgorganisaties

  • Governance en besturing

   Van zorgorganisaties mede in relatie tot de medische staf.
  • Coaching

   Van bestuursteams en individuele bestuurders; begeleiding van intervisiegroepen.
  • Begeleiding van vakgroepen

   Met het oog op verbetering van het functioneren van vakgroepen dan wel het oplossen van problemen of conflicten.

  Recente opdrachten

  Voor raden van toezichtŸ   

  • Samenstelling raad van bestuur
  • ŸBesturing fusie-organisatie
  • ŸZelfevaluatie raad van toezicht

   

  Voor raden van bestuur en medische staven

  • ŸOpzet en organisatie kankercentrum voor meerdere ziekenhuizen
  • ŸFusie van medische ondersteuning van meerdere ziekenhuizen
  • ŸVisie op netwerkontwikkeling en -organisatie ziekenhuis
  • ŸGovernanceontwikkeling en organisatie (her)structurering ziekenhuis
  • ŸBegeleiding governance tussen medische staf, MSB en raad van bestuur

   

  Voor vakgroepen

  • ŸBegeleiding bij strategieontwikkeling vakgroepen
  • ŸBegeleiding vakgroepen bij verbetering functioneren
  • ŸBegeleiding bij fusie tussen vakgroepen

   

  Coaching

  • ŸKlankbord en coaching individuele bestuurders en managers
  • ŸIntervisiegroepen bestuurders in meerdere sectoren in de zorg
  • ŸCoaching bestuurstrio
  • ŸBegeleiding managementteam

   

   


  Bekijk andere adviseurs van dev