ir. F. (Frans) Spijkers


Ruim vijftien jaar geleden heb ik een switch gemaakt als organisatieadviseur in het bedrijfsleven naar management- en later bestuursfuncties in ziekenhuizen. Dit vooral vanwege de aansprekende betekenis en complexiteit van de gezondheidszorg.
Met die ervaring op zak ben ik in 2014 weer overgestapt naar mijn oude vak als organisatieadviseur.

Het is in mijn ogen de kunst om in zorgorganisaties gezamenlijke inspiratie te creëren en ambities te realiseren die er wezenlijk toe doen voor de zorg. De onderlinge verbinding tussen de professionals, het bestuur en andere geledingen is daarvoor een onlosmakelijk fundament.

In het dynamische speelveld van zorgorganisaties is het een zoektocht hoe we toekomstbestendige ambities moeten vormgeven: welke strategische koers zet je uit? Wat is het onderscheidende profiel? Hoe kan het patiëntbelang daarin maximaal worden gediend? Hoe moet de besturing en organisatie vormgegeven worden en de relatie eruit zien tussen ziekenhuis, medische staf en vakgroepen? Hoe zorg je voor cohesie, innovatiekracht, drive en wendbaarheid?

In mijn adviesopdrachten ondersteun ik zorgorganisaties, medische staven/MSB’s en vakgroepen bij deze zoektocht. Zowel in het proces van strategievorming, het uitdenken van de besturing en organisatie, als bij de implementatie ervan.

De stijl waar ik me prettig bij voel is die van procesbegeleider, verbinder en coach. Dit vanuit ruime ervaring met de patiëntenzorg en (bestuurlijke) ziekenhuisprocessen. Gedreven en resultaatgericht met sterk oog voor onderling vertrouwen en samenwerking.

 

Expertise

  • ÂźStrategieontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken. Ik begeleid ziekenhuizen, andere gezondheidszorgorganisaties en vakgroepen bij het creëren van een toekomstbestendige en wendbare organisatie, met een onderscheidend profiel.
  • Besturing en organisatievernieuwing. Daarbij help ik opdrachtgevers bij de ontwikkeling en invoering van het besturingsconcept, de relaties tussen het bestuur en de medisch staf, de ordening van processen en functies, het management en de staf & ondersteuning. Dit met nadrukkelijk oog voor de veranderingsdynamiek.
  • Coaching van bestuurders, managers, vakgroepen en professionals en begeleiding van intervisiegroepen.
  • Financiering van ziekenhuizen en de organisatie en professionalisering van de financiële functie.
    

   


  Bekijk andere adviseurs van dev
  Deel deze pagina