Afbeelding

drs. Maartje Op de Coul als nieuwe adviseur bij ons bureau

20 feb 2017

Vanaf oktober vorig jaar is ons bureau uitgebreid met Maartje Op de Coul, die ons vooral komt versterken bij opdrachten in de transitiesectoren. Maartje is 43 jaar en heeft ervaring in verschillende werkvelden en typen organisaties; altijd met een maatschappelijk belang. De laatste jaren werkte zij als adviseur en programmamanager in de VG-sector aan de duurzame vertaling van maatschappelijke transities naar de praktijk. Maartje opereert graag aan de proceskant van veranderopgaven: structuur en samenhang aanbrengen, zorgen dat mensen in beweging kunnen komen. We zien in Maartje een waardevolle toevoeging voor het bureau.


Enkele vragen aan Maartje

 

Waar heb jij je ervaring en deskundigheid opgebouwd? 

Aanvankelijk werkte ik in een internationale omgeving bij stichtingen (ontwikkelingssamenwerking) en later bij de overheid (duurzame energie). Ik heb daar veel ervaring opgedaan met projectmatig werken en alle vormen van sturing en begeleiding die daarbij komen kijken. Ik was projectmanager en evaluatiemanager en ging onder meer op pad om ontwikkelingsprojecten te begeleiden en te evalueren. Ik faciliteerde groepen om gezamenlijk doelen te formuleren en gaf trainingen in verschillende evaluatiemethoden. Wat ik hieruit vooral geleerd heb, is dat mensen hun eigen leer- en ontwikkelingsweg moeten lopen. Goede begeleiding, ruimte en vertrouwen maken deze weg sneller en prettiger.

Waarom ben je overgestapt naar de zorg?

Ik was toe aan een volgende stap, die naar het programmamanagement. Op dat moment tekenden de maatschappelijke transities in de zorg zich af en zochten veel organisaties naar een passende manier om deze te vertalen naar de eigen praktijk. Een mooie kans om als programmamanager bij een VG-organisatie echt waarde toe te voegen! Ik ontwikkelde de veranderstrategie, zette een samenhangende programmastructuur neer en verbeterde het projectmatig werken. Hiermee creëerde ik randvoorwaarden voor de organisatie om in beweging te komen en voor mensen om gericht acties uit te voeren.

Wat was een belangrijk moment in je loopbaan?

In eerste instantie hield ik me vooral bezig met de projectmatige kant van veranderprocessen, de 'bovenstroom'. Door een bestuurlijke crisis binnen de zorgorganisatie waar ik werkte, heb ik van dichtbij ervaren welke enorme invloed de veranderkundige component, de 'onderstroom', heeft op een organisatie en haar veranderambitie. En leerde ik dat een verandering pas duurzaam is als er een goede balans is tussen de zakelijke en de menselijke kant.

Gedreven door die overtuiging heb ik theoretische en praktische deskundigheid opgebouwd in verandermanagement. Ook de menselijke kant van een veranderproces kent een aantal vaste fases, waardoor je er regie op kunt voeren. Samen met een collega heb ik een opleidingsmodule ontwikkeld over de 'onderstroom' bij veranderopgaven, die goed blijkt aan te sluiten bij de leerbehoefte van verandermanagers.

Deze achtergrond heeft mij gevormd tot de adviseur die ik nu ben. Die een verscheidenheid aan interventies kan inzetten om effectief te sturen op de balans tussen bovenstroom en onderstroom. En daarmee kan bijdragen aan de duurzaamheid van een transitieopdracht.

 

Wat is kenmerkend voor jouw stijl van werken?

Kenmerkend voor mijn stijl is dat ik de complexe vraagstukken van de opdrachtgever inzichtelijk maak met behulp van praktische modellen en concepten. Dat geeft structuur en zorgt ervoor dat mensen (weer) grip krijgen op hun veranderproces en vertrouwen in een goed resultaat. Mede door mijn ervaring in diverse culturen en sectoren is mijn houding altijd open en geïnteresseerd. Door het stellen van de goede vragen kan ik mijn gesprekspartners bewustmaken en inzichten geven; het beste startpunt voor beweging!

Waarom maak je de overstap naar damhuiselshoutverschure?

Na de afgelopen jaren als adviseur/programmanager in dienst van een zorgorganisatie te hebben gefunctioneerd, was ik toe aan meer dynamiek en ondernemerschap. Verbreding en verdieping in mijn vakgebied; (care)organisaties begeleiden bij complexe transitie-opgaven. Dev biedt daartoe de mogelijkheden en meer. De hoge kwaliteitsstandaard, het kleinschalige karakter en de prettige mensen maken het een voorrecht om erbij te horen!

 

 


Gerelateerde links
Maartje Op de Coul

Deel dit bericht

Inschrijven nieuwsbrief