Afbeelding

Reflecteren en vitaliseren

De bestuurlijke effectiviteit van netwerken

Prijs
10,-

bestel online

Het organiseren van zorg in netwerken is niet meer weg te denken in ons zorglandschap. Belang en noodzaak hiertoe zullen nog verder toenemen, ook meer en meer over de verschillende domeinen heen. Pluriformiteit, ambiguïteit en contextverschillen tussen de deelnemende organisaties zijn een gegeven bij het organiseren van zorg in netwerken. De dynamiek en complexiteit laten zich niet gemakkelijk versimpelen. Het besturen van en acteren in netwerken vraagt veel tijd en energie van professionals en bestuurders.

 

De opgave om het netwerk zodanig te laten werken dat het beoogde resultaat wordt bereikt, is een ingewikkelde vanwege de spanningen die inherent zijn aan de netwerksamenwerking.
Effectieve netwerkbesturing gaat over het hanteren van deze spanning en het vitaal houden van het netwerk, in de goede balans tussen onderspanning en overspanning. Dat vraagt onderhoud in de vorm van periodieke dialoog over en reflectie op de waarnemingen
en ervaringen van de betrokken bestuurders betreffende het functioneren van het netwerk.


In deze publicatie geven wij een handreiking om dat gesprek goed te voeren.

 

Inhoud

  1. Wat zien wij in de praktijk?
  2. Besturing van netwerken, waar hebben we het over?
  3. Vitale spanning: tussen over- en onderspanning
  4. Dynamiek en vitale spanning
  5. Toenemende netwerkvorming

Auteur(s)

Robert Paquay, Helen van Tol, Guus de Vries

Onderwerp(en)

samenwerking,besturing

Beknopte specificaties

Uitgever
dev organisatieadviseurs
ISBN-nummer
78-90-830646-1-1
Jaar van uitgave
2020
Omvang
83 blz