Afbeelding

Bestuurskracht

Vuistregels voor de inrichting van zorgbesturen

Aan de comfortabele bestaanszekerheid van zorgorganisaties is in de afgelopen tien jaar een eind gekomen. Met als gevolg dat zorgbestuurders in de spotlights staan. Slagen zij erin kwaliteit en veiligheid te garanderen, de zorgorganisatie financieel gezond te houden en in- en externe partijen tevreden te stellen? Zijn ze effectief?

Of een raad van bestuur effectief is, hangt samen met de inrichting van het bestuur. Met de samenstelling, de aanwezige expertise en de onderlinge samenwerking. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de inrichting van het bestuur. Maar een passende inrichting komt in samenspraak tot stand, met een grote inbreng van de raad van bestuur, en van de topmanagers en overlegorganen.

De auteurs schreven in 2013 Bestuurskracht, over de inrichting van het ziekenhuisbestuur. Dit boekje bleek ook voor bestuurders en toezichthouders van andere sectoren in de zorg relevant. Vandaar deze publicatie: Bestuurskracht vuistregels over de inrichting van zorgbesturen.

 

 

Inhoud

Inleiding

  1. De raad van bestuur doet ertoe
  2. Bestuurlijke opgaven
  3. Het goede gesprek tussen bestuur en toezicht
  4. Compositie van het topteam
  5. Trends in besturing
  6. Vuistregels voor de inrichting van het zorgbestuur

 

U kunt dit boek bestellen via bol.com, webshop BSL of bij de erkende boekhandel (€ 17,50).

Gerelateerde links
Bestuurskracht bestellen via bol.com
Bestuurskracht bestellen via BSL Shop

Auteur(s)

Hein Abeln; Hanneke Beijer; Hanke Lange

Onderwerp(en)

besturing

Beknopte specificaties

Uitgever
Bohn Stafleu van Loghum
ISBN-nummer
9789036811033
Jaar van uitgave
2015 2e druk
Omvang
75 blz