Teaser paper Wisselen van de wacht

29 jun 2021

Hoe vaak treedt er een nieuwe ziekenhuisbestuurder aan en vertrekt er een? Hoeveel interim-bestuurders hebben er (mee-)bestuurd? Hoe lang bestuurt een raad van bestuur gemiddeld in dezelfde samenstelling samen een ziekenhuis?


Deze en andere vragen met betrekking tot bestuurswisselingen in Nederlandse ziekenhuizen beantwoorden wij in een paper dat in juli verschijnt. De antwoorden zijn gebaseerd op ons onderzoek naar alle bestuurswisselingen die van 2010 tot en met 2020 plaatsvonden in de Nederlandse ziekenhuizen. Als u dit paper rechtstreeks wilt ontvangen, geef uw naam en e-mailadres dan even door aan ons secretariaat (bureau@devoa.nl).

 

Onze interesse voor bestuurswisselingen heeft enerzijds te maken met de waarde die we hechten aan continuïteit van het ziekenhuisbestuur. Anderzijds is discontinuïteit soms nodig om de benodigde vernieuwing te brengen en een nieuwe basis te creëren voor een volgende fase van stabiliteit.

 

Hierbij alvast een paar uitkomsten over de periode 2010 - 2020:

  • Het aantal ziekenhuizen nam af (van 90 tot 73), het aantal bestuurders nam toe (van 186 tot 196) en de omvang van raden van bestuur nam ook toe: ongeveer de helft van alle ziekenhuizen heeft nu een tweehoofdig bestuur.
  • 559 keer trad er een bestuurder af of aan. Gemiddeld per ziekenhuis is dat 7,7 keer in (deze) 11 jaar tijd.
  • De gemiddelde zittingsduur van een raad van bestuur is 2,9 jaar, met grote ‘uitschieters’ naar boven en naar beneden.
  • Een kwart van de tijd was een van de bestuurszetels of onbezet, of werd bezet door een interim-bestuurder die korter dan een jaar bleef.
Bestuurswissel3 111904639331

We blijven vanaf 2021 de wisselingen in de besturen van ziekenhuizen bijhouden en brengen jaarlijks een monitor uit waarin de laatste bestuurswisselingen vermeld staan: de Monitor Bestuurswisselingen Ziekenhuizen (MBZ).

 

Ook zullen we elk jaar een paper schrijven over de uitkomsten. Zoals we nu gedaan hebben voor deze periode van elf jaar. We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan inzichten over de besturen van Nederlandse ziekenhuizen en we gaan naar aanleiding van de uitkomsten van ons onderzoek graag met u in gesprek!


Gerelateerde links
Hanneke Beijer
Hemmo Huijsmans
Guus de Vries


Inschrijven nieuwsbrief