Netwerkorganisaties en hiërarchie: spanningsvol

De trend naar samenwerking is in de zorg onmiskenbaar aanwezig.

De klassieke fusie is nog steeds een veelgehanteerde inrichtingsvorm.

Dat leidt tot een nieuwe organisatie in oude stijl, met hiërarchisch gelegitimeerde besturing. Daarnaast zijn netwerkorganisaties in opkomst om samenwerking vorm te geven, met

andere besturingsprincipes.

In dit artikel komt dit fenomeen nader aan de orde, belicht vanuit zowel de theorie als geïllustreerd met praktische tips.

 

Documenten
Artikel Netwerkorganisaties en hierarchie.pdf

Auteur(s)

Anke Huizinga en Guus de Vries

Onderwerp(en)

samenwerking

Beknopte specificaties

Uitgever
ZM Magazine
Jaar van uitgave
2009 nummer 8/9
Omvang
5 blz