MSB neemt verantwoordelijkheid

23 jun 2021

MSB’s zijn relevant in de besturing van het ziekenhuis. Mits zij ‘hun zaakjes op orde hebben’ en komen tot een goed samenspel met de RvB en andere partijen. Het MSB-bestuur van Tjongerschans neemt zijn verantwoordelijkheid en reflecteert op haar rol en functioneren met behulp van een 360-graden feedback.


Sinds 2015 kennen vrijwel alle ziekenhuizen één of meerdere Medisch Specialistische Bedrijven (MSB's) waarin de vrijgevestigd specialisten zich hebben verenigd. Vanaf het begin is er vanuit verschillende kanten kritiek. Deze MSB's zouden de bestuurbaarheid van het ziekenhuis ondermijnen.

Wij kijken hier genuanceerder tegenaan. Ten opzichte van de oude situatie, waarbij de vrijgevestigden 'via het ziekenhuis' declareerden, heeft de raad van bestuur van het ziekenhuis in het huidige model waarbij het MSB 'aan het ziekenhuis' declareert, en het ziekenhuis dus opdrachtgever is van het MSB, een betere positie. Maar de onderlinge afhankelijkheid blijft dus ook het uitgangspunt dat je het 'samen moet doen'.

De versnippering van de medische staf die in veel ziekenhuizen is ontstaan door de vorming van een apart MSB en VMSD (vereniging voor dienstverbanders) naast de oude VMS, is inderdaad niet bevorderlijk voor de besturing. In een aantal bestaan echter al vanaf 2015 combicoöperaties (vrijgevestigden en dienstverbanders onder één dak), en de afgelopen jaren zien we in meer ziekenhuizen dat de medische staf zich 'hergroepeert', hetzij in een combicoöperatie, hetzij in bestuurlijke verbindingen tussen de drie groepen. Tot slot zien we dat veel MSB's in hun besturing professionaliseren en zowel intern als extern in de samenwerking met de raad van bestuur en andere stakeholders.

In dat kader past ook het initiatief van het MSB-bestuur van Tjongerschans om op een recentelijke heidag te reflecteren en investeren op zijn functioneren. Juist ook omdat het MSB-bestuur zich bewust was van haar rol in de besturing van het ziekenhuis als geheel. Om die reden is gekozen gebruik te maken van een 360⁰ feedback instrument.

Xander de Vries (voorzitter van het MSB): "Wij wilden niet alleen zelf in de spiegel kijken maar ook graag feedback ontvangen van onze belangrijkste samenwerkingspartners. Om die reden hebben wij ervoor gekozen ook aan de RvB, het hoger management, het VMS en de VMSD, en de samenwerkingspartners in de regio feedback te vragen. Daarvoor maakten we gebruik van een standaard vragenlijst die door dev is ontwikkeld."

Afbeelding 360 graden feedback 111905140744

De 360⁰ feedback gaf een goed beeld hoe eenieder aankijkt tegen het functioneren van het MSB en de onderlinge samenwerking. De Vries: "Het was geruststellend te zien dat ons zelfbeeld heel goed overeenkwam met de feedback die we van anderen kregen. Het was prettig dat onze samenwerkingspartners in grote lijnen positief waren en waardering uitspraken over de samenwerking. Ook de specifieke verbeterpunten die naar voren kwamen waren inzichtelijk en boden nuttige feedback waar we wat mee konden."

De uitkomsten van de 360⁰ feedback maakten ook duidelijk dat zowel de raad van bestuur als het MSB-bestuur de samenwerking verder zouden willen versterken. De Vries: "Wij hebben binnen ons ziekenhuis al een traditie van constructieve samenwerking van medische staf en ziekenhuis. De versnippering die ook bij ons in 2015 heeft plaatsgevonden in aparte verenigingen VMS en VMSL (dienstverbanders) en het MSB heeft ons ook parten gespeeld. Daarom hebben wij recent besloten om tot een samenvoeging van de besturen te komen. Dat biedt een goede uitgangspositie om ook de samenwerking met het ziekenhuis te versterken. De uitkomsten van 360⁰ feedback boden een goede steun in de rug. We hadden de RvB en een vertegenwoordiging van het VMSL, waarmee wij sinds kort het VMS-bestuur vormen, op onze heidag uitgenodigd en hebben ter plekke met elkaar besloten de samenwerking verder te versterken. Inmiddels loopt het traject al om daar verder vorm aan te geven."

Wij ontkennen niet dat MSB's, zeker wanneer zij erg eigenstandig en los opereren van de VMS en VMSD en meer 'tegenover' dan 'naast' de RvB staan, een effectieve besturing van het ziekenhuis in de weg kunnen staan. Maar we zien ook genoeg voorbeelden waarin er convergerende bewegingen zijn en MSB's, met hun collega's in de medische staf, verantwoordelijkheid nemen en investeren in samenwerking en gelijkgerichtheid. Expliciet reflecteren op het eigen functioneren en de samenwerking met andere partijen, bijvoorbeeld met behulp van een 360 graden evaluatie, is daarin een belangrijke (eerste) stap.   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hemmo Huijsmans.


Gerelateerde links
Hemmo Huijsmans


Inschrijven nieuwsbrief