Monitor Bestuurswisselingen Ziekenhuizen (MBZ)

Bedoeling van de monitor

Als adviesbureau voor de zorg krijgen we regelmatig vragen over bestuurswisselingen. Het zijn cruciale momenten in de geschiedenis van ziekenhuizen. Het beeld is dat bestuurders wisselen als estafettelopers, waarbij het stokje vloeiend van de ene bestuurder naar de andere gaat. Maar dat is niet altijd mogelijk en misschien ook niet altijd wenselijk.

Om meer inzicht te krijgen in bestuurswisselingen in ziekenhuizen besloten we deze te onderzoeken. We hebben daartoe alle bestuurswisselingen in de Nederlandse ziekenhuizen voor de periode 2010 tot en met 2020 in kaart gebracht.

Basis van de MBZ

Het Excel file, waarin alle bestuurswisselingen die in deze periode van 11 jaar hebben plaatsgevonden opgenomen zijn, vormt de basis van de monitor. Gerangschikt naar academische, topklinische en algemene ziekenhuizen, vindt u onder elk ziekenhuis de bestuurders, geanonimiseerd, die daar van 2010 tot en met 2020 de raad van bestuur hebben gevormd.

 

Verantwoording

In het onderstaande PDF-document vindt u de verantwoording wat betreft de indeling en het invullen van het Excel file, de definities die we aangehouden hebben en hoe vervolgens de gegevens door een data-analist geanalyseerd zijn.

 

(Excel file volgt zsm ter inzage)

Documenten
Verantwoording Monitor Bestuurswisselingen Ziekenhuizen
Excel file MBZ Overzicht bestuurders ziekenhuizen t/m 2020