Sturen met ZZP's

Zorgarrangementen als basis voor personeelsplanning

De ouderenzorg in Nederland is aan verandering onderhevig. Kleinschalig wonen, vraaggericht werken, de normen verantwoorde zorg en certificering om kwaliteit van zorg aan te tonen zijn steeds terugkerende onderwerpen. Naast deze aspecten die vooral gaan over de kwaliteit van zorg, is de financiering van de zorg een belangrijk onderwerp. De geleidelijke invoering en bekostiging middels zorgzwaartepakketten is namelijk vanaf 1 januari 2009 begonnen.

Om zowel efficiënter werken als verbetering van de kwaliteit van zorg in de ouderenzorg mogelijk te maken, lijkt personeel het sleutelwoord. De personeelskosten van een zorginstelling bepalen gemiddeld tachtig procent van de totale kosten. Bovendien is het personeel de spil van de zorgverlening en is het de belangrijkste factor bij het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Door een goede personeelsplanning kan een zorginstelling efficiënter werken en kan zij haar beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk inzetten (Eveborn et al., 2005).

De invoering van de zorgzwaartepakketten kan voor zorginstellingen daarom een goede aanleiding vormen om de personeelsplanning onder de loep te nemen en waar mogelijk verbeteringen toe te passen. In dit artikel wordt bekeken op welke manier de personeelsplanning in de ouderenzorg het beste vormgegeven kan worden op basis van de ZZP-financiering.

Documenten
Artikel Sturen met ZZP s.pdf

Auteur(s)

A. van Dijk-Jonkman en G. de Vries

Onderwerp(en)

strategie

Beknopte specificaties

Uitgever
Zorg en Financiering
Jaar van uitgave
2009 nummer 5
Omvang
5 blz