Scoren op competenties

MultiSourceFeedback schept veilig en open leerklimaat in de maatschap

In het artikel wordt beschreven dat door systematische niet-vrijblijvende feedback van de collega's onderling en van de directe werkomgeving binnen een maatschap een positieve gedragsverandering tot stand kwam. Goed voor het functioneren van het geheel én dat van de individuele leden.

  • In het nieuwe visitatiesysteem wordt professionele ontwikkeling als kwaliteitsdomein onderscheiden. Om hieraan te voldoen kan een maatschap MultiSourceFeedback (MSF) toepassen.
  • Bij de begeleide MSF beoordelen de leden zichzelf en elkaar op vooraf benoemde relevante competenties. Ook de directe werkomgeving beoordeelt mee. Via een externe begeleider worden de scores mondeling toegelicht.
  • De begeleide MSF draagt bij tot het creëren van een veilig, maar wel open gezamenlijk leerklimaat voor zowel de maatschap als elk van haar leden afzonderlijk. Men vormt onderling zelfs leerduo's.

 

Documenten
Scoren op competenties.pdf

Auteur(s)

Gerrit Damhuis

Onderwerp(en)

professionalisering

Beknopte specificaties

Uitgever
Medisch Contact
Jaar van uitgave
2006, nr 33/34
Omvang
4 blz