'Een strategie die is ontwikkeld vanuit de kernwaarden van de organisatie heeft een lange houdbaarheid.'

Veel strategietrajecten vandaag de dag lijken een hoog rationeel analytische insteek te hebben. SWOT-analyses, benchmarks, concurrentieanalyses et cetera. Dit levert dikke rapporten en een veelheid aan data op. Vaak ziet men vervolgens door de bomen het bos niet meer en worden de strategische keuzes toch vooral op beelden, ambities en intuïtie gemaakt. Zeker de transitiesectoren zoals VVT kenmerken zich door een enorme complexiteit, dynamiek en onzekerheid over de toekomst.

 

Met de raad van bestuur en managementteam van een VVT-organisatie hebben wij daarom voor een andere insteek gekozen. We zijn vooral op zoek gegaan naar de oorspronkelijke identiteit en daaraan gekoppelde kernwaarden en visie van de organisatie. Ook wel aangeduid met ‘de bedoeling’ of het ‘waarom’ van de organisatie. Het idee was dat de organisatie vanuit dat fundament de toekomstige uitdagingen het beste tegemoet kon treden. Geen groeidoelstellingen, reorganisaties of fusieambities als centrale thema, maar ‘gewoon goede zorg’ vanuit kernwaarden van de organisatie; de kracht van lokale verankering, de kracht van samenwerking, en de kracht van ‘zelf keuzes maken’ door cliënten en medewerkers.

Het resulteerde vervolgens in een ambitieus strategisch plan dat in alle geledingen en bij alle stakeholders erg positief werd ontvangen. Nu, 1,5 jaar later, vormt de strategie nog steeds het inspirerende vertrekpunt en kompas voor de ontwikkeling van de zorg en de organisatie.