drs. S. (Steven) Seyffert


Onze zorg is aan het veranderen. Omdat we moeten (vergrijzing, kosten) en omdat nieuwe, technologische mogelijkheden zich aandienen. De manier waarop we de relatie met de patiënt onderhouden, de informatie en kennis die ons ter beschikking staat, wat we kunnen meten en hoe we behandelen worden beïnvloed door technologie. En dus ook: op welke manier we dan organiseren en besturen.

Ik merk in mijn gesprekken met bestuurders en professionals dat er spanning zit op het onderwerp digitale transformatie. Technologie kan net zo goed oplossingen bieden voor arbeidskrapte als afbreuk doen aan het solidariteitsprincipe. Het kan zowel leiden tot warmere zorg dichtbij de cliënt als leiden tot eenzaamheid bij gebrek aan een arm om je schouder.

Als technologie zo’n invloed kan hebben op de zorg dan is het een onderdeel van je visie op en kwaliteit van zorg. In mijn advieswerk is de veranderopgave die digitalisering met zich meebrengt de afgelopen jaren centraal komen te staan. Het blijken veranderopgaven voor de hele organisatie te zijn. Bestuurders, toezichthouders, professionals en ondersteunende diensten herkennen allen de noodzaak van het vastpakken van digitale transformatie.

En tegelijk voelt het onderwerp soms ook als lastig vast te pakken. Ik word vaak gevraagd om het onderwerp digitale transformatie comfortabeler te maken voor bestuurders en toezichthouders en de beelden die door de organisatie heen leven met elkaar in verbinding te brengen. Visie en strategie op zorg en digitalisering, innovatie en professional, bestuurder/professional en ICT, toezichthouder en bestuurder. Met als doel digitale transformatie logisch en passend te maken met en voor mijn opdrachtgevers door ze te verbinden op taal, ambities en plannen, wijze van organiseren en besturen.

Ik word vaak omschreven als iemand die rust en vertrouwen brengt, complexe vraagstukken overzichtelijk en behapbaar kan maken. Waardoor comfort, ruimte en energie ontstaat om aan digitale transformatie in de zorg te werken.

AandachtsgebiedenÂź   

 • De bestuurlijke opgave
  Bestuurders en toezichthouders helpen zich comfortabel te voelen op het dossier van digitale transformatie en inzicht te geven in wat het dossier verandert aan de bestuurlijke opgave en taken.
 • Digitale strategie en innovatie
  Samen optrekken om de verbinding tussen organisatierichting, strategie en plannen en digitale transformatie logisch, passend en goed stuurbaar te krijgen. Bepalen van de plaats en rol van digitale transformatie in vakgroepen, netwerken en samenwerkingsverbanden en welke veranderopgave daaruit volgt.
 • Verbeteren samenwerking organisatie en ICT
  Maken van analyses en geven van advies over het samenspel tussen vraag en aanbod van ICT. Op het vlak van het ontwerp van de besturing; hoe past de ondersteunende dienst ICT en technologische innovatie in een nieuwe besturingsfilosofie en model in organisaties en netwerken? Maar ook in de uitvoering: waar wringt het tussen vraag en aanbod? Hoe bouwen we instrumenteel en relationeel aan een goede samenwerking tussen vraag en aanbod?

 

 Recente opdrachten

 • Strategie en plan voor betere samenwerking tussen zorg/onderzoek/opleiding professionals en de online communicatie-afdeling in twee UMC’s
 • Digitale en ICT-strategie voor een samenwerkingsverband van zorginstellingen
 • Second opinion op ICT-strategie voor een instelling in de langdurige en gehandicaptenzorg
 • Visie en strategieontwikkeling voor innovatie in een samenwerkingsverband
 • Ontwerp en inrichting ICT-governance voor een samenwerkingsverband in de gehandicapten- en ouderenzorg
 • Organisatorisch herontwerp voor kwaliteits- en eHealth organisatie in de GGZ
 • Audit op EPD-project voor een zorginstelling voor zintuigelijk gehandicapten
 • Onderzoek naar scenario’s voor ICT-samenwerking tussen GGZ instellingen

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina