drs. S. (Steven) Seyffert


Onze zorg is aan het veranderen. De toegankelijkheid van de zorg en een veranderende visie op gezondheid vormen de urgentie. De urgentie waarmee zorgprofessionals over de muren van de eigen organisatie heen aan de slag zijn met anders zorgen. Meer dan ooit in samenhang met andere organisaties en de samenleving.

Teams, vakgroepen, maatschappen en zorginstellingen ontdekken stapsgewijs hoe ze zich verhouden tot deze veranderingen. Vanuit een goed georganiseerde en bestuurde organisatie kijkt men met nieuwsgierige blik naar wat dit voor de eigen positie en het eigen profiel betekent. Om van daaruit na te denken over hoe men zichzelf passend kan organiseren en besturen.

In mijn werk als organisatieadviseur wil ik bijdragen aan goede besturing en goede organisatie van zorgprofessionals. Passend bij de fase van de organisatie en de veranderopgave die voorligt. De vraagstukken kunnen zich op verschillende niveaus afspelen, op het niveau van een team of vakgroep, de besturing en organisatie van een zorginstelling of de besturing en organisatie van samenwerking tussen organisaties en samenleving.

Daarnaast heb ik speciale interesse in digitale transformatie en de gevolgen voor bestuurders, besturing en het organiseren van zorg. Daar waar zorgambities digitale ambities raken maar vragen ontstaan over het richten en inrichten van de besturing, organisatie en voor elkaar krijgen van de ontwikkeling en adoptie ben ik op mijn plek.

Bestuurders en zorgprofessionals omschrijven mij als iemand die complexe vraagstukken overzichtelijk en hanteerbaar kan maken en goed aanvoelt wat op welk moment nodig is in een groep en in een traject. Iemand die het doel goed voor ogen weet te houden en kan temporiseren als dat nodig is.

AandachtsgebiedenÂź   

 • Governance gremia, vakgroepen en maatschappen
  Goede positionering van governance gremia en besturing en organisatie van vakgroepen en teams. Zowel de ‘harde’ (hoe het hoort) als de ‘zachte’ (hoe het werkt) kant.
 • Zorgtransformatie
  Bestuurders en hun organisatie(s) ondersteunen in het toegankelijk houden van de zorg. Door samen te komen tot passende besturing en organisatie van zorgorganisaties en samenwerkingen.
 • Digitale transformatie
  De rol en opgave van bestuurders, toezichthouders, managers, zorgprofessionals bij digitale transformatie helder en effectief maken. Ondersteunen van het opzetten van effectieve besturing en organisatie van samenwerkingen op het gebied van ICT, digitalisering en digitale transformatie.

 

 Recente opdrachten

 • Besturingsmodel ontwerpen voor co-bestuur bij de opzet van een electief centrum naast een perifeer ziekenhuis
 • Integratie van vakgroepen over twee ziekenhuizen heen
 • Begeleiding van vakgroepen en maatschappen in de ontwikkeling tot een goed werkend team, vaststellen en uitwerken van de ambities en de ontwikkeling op vakgroep- en individueel niveau
 • Visie en strategieontwikkeling voor innovatie in een samenwerkingsverband
 • Ontwerp en herinrichting van de besturing en organisatie van een samenwerkingsverband in de gehandicapten- en ouderenzorg
 • Intervisie voor bestuurders in de zorg
 • Verschillende opdrachten over de besturing, organisatie en positionering van innovatie in zorgorganisaties om te komen tot opschaling van sociale en digitale innovatie
 • Diverse themasessies en studiedagen voor toezichthouders over digitale transformatie en de rol van bestuurders en toezichthouders


Bekijk andere adviseurs van dev