Steven Seyffert versterkt ons bureau

15 dec 2020

Sinds vorige maand is Steven Seyffert onze collega. Met hem versterken we ons bureau op het gebied van digitale transformatie; een thema dat vol op de bestuurstafel ligt. Het werd de hoogste tijd om ons team uit te breiden met een ervaren adviseur die de wereld van digitalisering verbindt met de praktijk van zorgprofessionals en met de besturing van (netwerken van) zorgorganisaties.

Digitale transformatie is wat Steven betreft geen doel op zich, maar maakt toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg mogelijk. De coronapandemie maakt ons helder dat digitale mogelijkheden een logische plek hebben in de zorgverlening en is ook een katalysator voor deze ontwikkelingen. De besturing van goed georganiseerde zorg, daar treffen wij als adviseurs elkaar. In onderstaande een kennismaking.


Enkele vragen aan Steven

 

Jij werkt al jaren als adviseur in de zorgsector. Wat zijn de vraagstukken waar je mee bezig bent?

De vraagstukken waar ik mee bezig ben zijn in de jaren verschoven. Het ging altijd over zorg en digitaal en hoe die twee passend bij elkaar konden worden gebracht. Eerst met een eigen bedrijf waarmee we internettoepassingen ontwikkelden binnen de zorg, daarna als projectmanager in ICT- programma’s en als adviseur op het gebied van ICT-strategieën en de organisatie van ICT-afdelingen.

De laatste jaren gaan de vraagstukken veel meer over de digitale transformatie van de zorg en is mijn werkveld verlegd naar het verbinden van organisatiedoelen met digitale ambities en plannen, ook over organisatiegrenzen heen. Bij dev zal ik dat blijven doen én aan de slag gaan met digitale vraagstukken als onderdeel van de bestuurlijke opgave, dus de vraagstukken en dilemma’s die op de tafel van bestuurders en toezichthouders liggen.

 

Het woord digitale transformatie valt? Wat versta jij daar eigenlijk onder?

Onder digitale transformatie versta ik fundamentele verandering onder invloed van, of teweeg gebracht door, digitale technologieën. De verandering kan plaatsvinden op het niveau van het business model van de organisatie of het netwerk, de zorgprocessen of de wijze van behandeling. Het is dus anders dan digitalisering of automatisering waarbij je hetzelfde doet maar op een digitale manier. Vergelijk het met de coronagolven: de eerste golf bracht ons een groei van het aandeel teleconsulten; we doorlopen bestaande processen digitaal. Tijdens de tweede golf zien we patiënten die met zelfmeting en monitoring op afstand niet meer in het ziekenhuis hoeven blijven liggen waardoor capaciteit wordt vrijgespeeld.

Beleidsmakers, bestuurders en professionals zien die digitale transformatie als een belangrijk onderdeel van het antwoord op de uitdagingen en ontwikkelingen waar ze in de zorg voor staan. Maar dat logisch, passend én werkend maken blijkt nog niet zo makkelijk. Een andere invalshoek is nodig.

Met een andere invalshoek bedoel ik die van de professionals en de bestuurders. Die houden zich bezig met hoe volgens hen de zorg in de regio, de instelling en de spreekkamer eruit hoort te zien. Dat zou dan ook het startpunt moeten zijn: hoe de visie op zorg van deze partijen en digitale technologie elkaar kunnen versterken. Het is dan dus niet meer volgordelijk van visie en plannen naar wat digitaal zou kunnen betekenen (ondersteunend). Het is de digitale ontwikkelingen zien, kennen en zo doorgronden dat ze je anders laten kijken naar hoe je de visie op zorg van een regio, netwerk, organisatie of vakgroep kunt realiseren (transformatief); dus gelijktijdig en in twee richtingen tussen beide perspectieven redeneren. Het doorgronden van de mogelijkheden van digitalisering zal dan leiden tot een rijkere visie op zorg.

 

Waar staan we als zorg nu met digitale transformatie en wat is de kern van de uitdagingen?

Zorgorganisaties zijn de fase van ‘duizend bloemen bloeien’ aan het ontgroeien. De resultaten van proeftuinen, pilots, living labs en innovatie hubs vragen om meer kaders en richting om aan te sluiten op de ambities en uitdagingen van de organisatie én om verandering in de organisaties zelf; de positionering, het portfolio, de processen. We verschuiven dus van technologische transformatie naar zorgtransformatie. Dat is uitdagend want dat vraagt om echt veranderen. Om dingen anders of helemaal niet meer te doen.

Die zorgtransformatie kun je ook niet los zien van samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie heen. De benodigde investeringen maken dat noodzakelijk en de beweging naar integrale zorg vraagt om informatie-uitwisseling in de keten of het netwerk. Samen investeren en informatie kunnen uitwisselen zijn nog geen vanzelfsprekendheden. Daar liggen dus de komende jaren uitdagingen die we aan zullen moeten gaan.

 

Aha, dat zijn mooie vergezichten en daar wil jij als adviseur wat in doen. Voor welke opdrachten wil jij worden gevraagd?

Ik ga graag met regio’s, organisaties, bestuurders en professionals aan het werk om de verbindingen tussen zorg en digitaal kloppend te maken; conceptueel én praktisch. Dus als een opdrachtgever een visie op zorg heeft, weet en gelooft dat digitale transformatie een rol te spelen heeft maar de verbinding met het wat en het hoe nog niet kan leggen, dan kom ik graag in beeld. Dat we die ontdekkingsreis samen kunnen maken en achteraf kunnen zeggen: het klopt, het is logisch, het past en we weten hoe we het moeten gaan doen en gaan sturen.

In mijn projecten hou ik ervan om de soms complexe digitale wereld tot handelbare proporties terug te brengen door begrijpbare en gemeenschappelijke taal te introduceren. Dat is ook wat ik doe tijdens themabijeenkomsten voor raden van toezicht, bestuurders en managers en in de trainingen die ik geef aan de NVTZ academie. Als ik na jaren bij opdrachtgevers terugkom en ik zie die taal nog steeds gebezigd worden dan is dat wel genieten hoor!

 

Wat is voor jou belangrijk in dit soort processen?

Voor mij zijn drie zaken van belang. Ten eerste dat we het ‘waartoe’ helder hebben en houden. Ten tweede dat we de waarden en principes van waaruit we werken goed begrijpen; technologie kan vrij rücksichtslos voorbij gaan aan waarden die je eigenlijk voorop wilt stellen. Je kunt er arbeidskrapte mee oplossen terwijl je tegelijkertijd de warme hand van de zorg weg digitaliseert. Ten derde zorgen dat we het invullen van het hoe zoveel mogelijk door de professional en de client/patiënt laten doen.

En als bonus natuurlijk lol hebben met elkaar. De spanning mag er af en toe goed op zitten, dat helpt je vooruit. Maar zonder lol met elkaar kom je nergens.

 

Dus nu aan de slag bij ons? Een bureau dat beperkt verstand heeft van digitalisering.

Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Volgens mij begrijpen de adviseurs van dev heel goed wat de strategische consequenties zijn van digitale transformatie. En ken ik de wereld van digitale initiatieven en leveranciers en weet die op waarde te schatten. Samen hebben we het bewustzijn dat strategie, besturing en verandering in een ander licht komen te staan onder invloed van digitale technologie. Hoe mooi is het als we die werelden kunnen laten samensmelten en daarmee onze opdrachtgevers kunnen helpen!Inschrijven nieuwsbrief