Profiel senior organisatieadviseur/partner

11 jul 2023

De huidige dynamiek in de zorgsector biedt kansen om onze dienstverlening verder uit te breiden. Wij willen ons bureau verbreden en versterken door het aantrekken van een ervaren senior organisatieadviseur.


 

Ons profiel

damhuiselshoutverschure organisatieadviseurs (dev) is een adviesbureau met ervaren en hooggekwalificeerde organisatieadviseurs en is in 1990 opgericht. Het werkterrein is de zorgsector in brede zin.

Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij bestuurders, managers en professionals in de zorg bij complexe vraagstukken die zij tegenkomen. Wij adviseren en coachen vanuit bewezen vakmanschap op organisatie-, bestuurs-, en veranderkundig gebied, gecombineerd met bedrijfskundige en sociaalpsychologische expertise.

Wij worden door onze klanten gevraagd voor complexe vraagstukken die zich kenmerken door een dynamiek van verschillende belangen en actoren. Tevens vervullen wij een rol in de professionalisering van toezicht, bestuur en management in de zorg in de vorm van advies, coaching en begeleide intervisie.

Ons bureau telt momenteel zes partners. De huidige dynamiek in de zorgsector biedt kansen om onze dienstverlening verder uit te breiden. Wij willen ons bureau verbreden en versterken door het aantrekken van een ervaren senior organisatieadviseur. De bedoeling is dat deze (op termijn) toetreedt als partner.

 

Uw profiel

U oefent het vak van organisatieadviseur met plezier en vakmanschap uit en heeft in de afgelopen jaren een goed netwerk en imago opgebouwd in de zorg.

Uw deskundigheid ligt op één of meerdere themagebieden van dev. Zodoende bent u in staat op basis van uw kennis en ervaring succesvolle opdrachten uit te voeren en kwaliteit toe te voegen aan het team van dev.

U overziet de complexiteit van het systeem (de stakeholders en hun samenhang) en u bent in staat om een brug te slaan tussen visie en praktijk. In de uitvoering kunt u schakelen tussen de rol van inhoudelijke adviseur, procesbegeleider, programma-/projectmanager of coach.

U voelt zich prettig in een samenwerkingsverband, waarbij adviseurs samen het bureau runnen, diensten ontwikkelen, samen verantwoordelijk zijn en het ondernemersrisico dragen.

U heeft kennis van de sector(ontwikkelingen) en heeft daarin een uitgebreid en relevant netwerk, dat vertrouwen geeft in een goed gevulde adviesportefeuille.

U vindt het leuk om gezamenlijk verder inhoud te geven aan de ontwikkeling van het bureau.

 

Wat wij bieden

Wij hebben bewust gekozen voor een compact bureau en een hecht team. Wij hechten grote waarde aan een goede onderlinge relatie waarin wij elkaar steunen en stimuleren en waarin ruimte is voor persoonlijk ontwikkeling en individuele accenten.

 

Wij zijn op prettige manier professioneel met ons vak bezig en beleven daar veel plezier aan. Wij investeren in gezamenlijke kennisontwikkeling en professionalisering van ons vak. Dit doen we door interne overleggen, congresbezoek en gezamenlijke en/of individuele opleidingen. Ook organiseren wij bijeenkomsten met klanten, en publiceren wij regelmatig boekjes en artikelen in de vakbladen.

Met behulp van een professioneel secretariaat onderhouden we een goed functionerend bureau, waarin alle ondersteunende systemen goed zijn ingericht en wij als adviseur optimaal ondersteund en ontzorgd worden.

 

Wij hebben ons gevestigd in een representatief, karaktervol kantoorpand waar wij elkaar ontmoeten en onze klanten in een prettige omgeving kunnen ontvangen.

Ons bureau heeft een sterke reputatie en staat in de markt bekend als deskundig en zorgvuldig.

Wij genereren met elkaar een goed inkomen dat vanzelfsprekend is gerelateerd aan de omzet die wij gezamenlijk en individueel maken.

 Inschrijven nieuwsbrief