Afbeelding

Invitational over verzelfstandiging medisch ondersteunend bedrijf

8 jun 2016

Al jarenlang wordt voorspeld dat de toekomst is aan grotere, verzelfstandigde en geïntegreerde medisch ondersteunende bedrijven (laboratoria, beeldvorming, apotheken) die zowel ziekenhuizen als de eerste lijn bedienen. Echter, deze lijken in ons land nog maar moeizaam van de grond te komen, enkele positieve uitzonderingen daargelaten. Onlangs hebben we een select gezelschap van deskundigen uitgenodigd om hierover met ons van gedachten te wisselen.


Al jarenlang wordt voorspeld dat de toekomst is aan grotere, verzelfstandigde en geïntegreerde medisch ondersteunende bedrijven (laboratoria, beeldvorming, apotheken) die zowel ziekenhuizen als de eerste lijn bedienen. Echter, deze lijken in ons land nog maar moeizaam van de grond te komen, enkele positieve uitzonderingen daargelaten.

Bestaande shared service centers haperen en veelbelovende initiatieven sterven voortijdig in schoonheid. Hoe komt dat nou? Wordt de aanpak te politiek ingestoken? Zijn er teveel stakeholders? Waar liggen de kritische succesfactoren? Ontbreekt het aan échte ondernemers die van hun aandeelhouders de ruimte krijgen om te ondernemen? Gaan de ontwikkelingen omtrent personalised healthcare en point of care diagnostiek leiden tot nieuwe organisatievormen? Recent hebben we een select gezelschap van deskundigen uitgenodigd om naar 's-Hertogenbosch te komen om hierover met ons van gedachten te wisselen.

In bijgaande notitie geven we een impressie van de inhoud van het besprokene aan de hand van een aantal uitspraken en stellingen die die middag zijn gedaan.

Wilt u met ons in gesprek over de toekomst van het medisch ondetsteunend bedrijf neem dan contact op met:

Robert Paquay (paquay@devoa.nl / 06 - 53717449)

Frans Spijkers (spijkers@devoa.nl / 06 - 52620185)


Documenten
Not Invitational over verzelfstandiging medisch ondersteunend bedrijf

Deel dit bericht

Inschrijven nieuwsbrief