'Het is zeer waardevol om in een veilige omgeving open met elkaar te kunnen praten.'

Intervisie is een leervorm met veel impact. Wij faciliteren en begeleiden verschillende intervisiegroepen van bestuurders, managers en clinical leaders.

Het leren aan de hand van concrete casuïstiek, ingewikkelde kwesties of zaken die je persoonlijk raken, brengt kennis en praktijk, en persoonlijk beleven en handelen dicht bij elkaar. Het bespreken en feedback krijgen op eigen casuïstiek, en het meedenken met casuïstiek van anderen, betekent leren in het kwadraat.

In de intervisiegroepen die wij begeleiden blijkt steeds weer dat deelnemers deze bijeenkomsten enorm waarderen. Mensen ervaren de combinatie van een veilige omgeving, sparringpartners op gelijk niveau, een goede gespreksleiding en inhoudelijke inbreng van ervaren begeleiders als zeer waardevol.