Afbeelding

Het managen van de maatschap

Verder professionaliseren

Prijs
25,-

bestel online

Het belang van het goed functioneren van maatschappen en vakgroepen is te groot om er niet systematisch en continu aandacht aan te besteden. Vanuit die overtuiging is in 2001 het boekje 'Het managen van de maatschap' geschreven. Als 'het blauwe boekje' is het inmiddels een begrip onder medisch specialisten.  De wereld staat echter niet stil en er worden steeds hogere eisen gesteld aan het functioneren van de maatschap/vakgroep en haar leden. Wij zien maatschappen dan ook steeds ‘verder professionaliseren’. Reden om onder deze subtitel een volledig herziene uitgave van ‘Het managen van de maatschap’ uit te brengen, met daarin vele nieuwe inzichten en ervaringen. Er is bijvoorbeeld uitvoeriger aandacht voor ondernemerschap, de grote maatschap, de formele organisatie, de besturingsstructuur, de capaciteitsplanning en het persoonlijk functioneren van maatschaps- of vakgroepleden.  Het boek heeft nog steeds een praktische insteek en een overzichtelijke opbouw. De verschillende thema’s zijn in aparte hoofdstukken afzonderlijk na te lezen.

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding; aan de slag

 1. De maatschap als professioneel samenwerkingsverband
 2. Werken aan de samenwerking: twee diagnose-instrumenten
 3. Ondernemingsplan voor de maatschap
 4. De formele structuur
 5. Interne structuur en besluitvorming
 6. Capaciteitsplanning
 7. Communicatie en vitaal klimaat
 8. Persoonlijk functioneren; het persoonlijk ontwikkelingsplan
 9. Nieuwe en vertrekkende collegae
 10. Externe samenwerking en fusie
 11. De grote maatschap

Nawoord: hoe ziet de toekomst eruit?

Auteur(s)

Gerrit Damhuis, Hemmo Huijsmans, Robert Paquay, Helen van Tol

Onderwerp(en)

medische-staf-en-msb

Beknopte specificaties

Uitgever
dev
ISBN-nummer
978-90-812560-2-5
Jaar van uitgave
2009
Omvang
178 blz