Afbeelding

www.homo-zappens.nl

Leven en werken in netwerken

Prijs
10,-

bestel online

"www.homo-zappens.nl" beschrijft de gevolgen van de globalisering en informati­sering voor organisaties en individuen. De toekomstige netwerksamenleving wordt beschouwd vanuit het perspectief van Manuell Castells. De auteurs zijn nagegaan hoe informatietechnologie en organisaties zich in hun onderlinge samenhang ont­wikkelen. Zij verkennen het verschijnsel netwerk en de essenties van netwerkma­nagement. Tot slot beschrijven zij hoe de synthese bereikt kan worden tussen de organisaties van de toekomst en het individu, dat aangesloten is op de informatie­netwerken, dat zich steeds bewuster is van zijn keuzemogelijkheden en zelfbewust en zelfstandig zijn beslissingen neemt: de homo zappens.

 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De netwerksamenleving volgens Castells
  3. Van onderstroom naar bovenstroom: de opkomst van de Homo Zappens
  4. Samenhangende trends in IT-architectuur en organisatiearchitectuur
  5. Netwerken nader verkend
  6. Essenties van netwerkmanagement
  7. Het versterken van het individu

    Epiloog

Auteur(s)

Gerrit Damhuis; Gabriëlle Davits; Peer Elshout; Kiki Lombarts; Kees Verschure; Guus de Vries

Onderwerp(en)

strategie

Beknopte specificaties

Uitgever
dev
ISBN-nummer
90-801701-4-3
Jaar van uitgave
1999
Omvang
94 blz