‘Door iedereen te laten vertellen over persoonlijke kracht en kwetsbaarheid ontstond er een band die veel verder gaat dan de gebruikelijke collegiale verhoudingen. Heel bijzonder.’

Het MT van een UMC heeft de behoefte om te investeren in leiderschap en gezamenlijkheid. Een betere samenwerking, zo is de overtuiging, begint met het echt leren kennen en begrijpen van elkaar. Dit vormt de basis voor teambuilding, zoals Patrick Lencioni aangeeft. Onderling respect, vertrouwen; ‘er mogen zijn’.

 

De eerste stap zetten wij in een tweedaagse bijeenkomst waarin MT-leden elkaar hun ‘mini-biografie’ vertellen en vandaaruit op zoek gaan naar ieders persoonlijke kracht en kwetsbaarheid. Deze worden vervolgens verbonden aan de kernwaarden van de organisatie en de onderlinge samenwerking in het managementteam. Zonder uitzondering ervaren alle MT-leden deze aanpak als bijzonder, indrukwekkend en verhelderend. Er ontstaat een onderlinge band die veel verder gaat dan de normale collegiale verhouding. De algemene overtuiging is dat dit een diep fundament legt onder de onderlinge samenwerking. Ook vinden de deelnemers dat ze hier op kunnen en moeten voortbouwen. Het is (nooit) af.


Deel deze pagina