‘Door iedereen te laten vertellen over persoonlijke kracht en kwetsbaarheid ontstond er een band die veel verder gaat dan de gebruikelijke collegiale verhoudingen. Heel bijzonder.’

Het MT van een UMC heeft de behoefte om te investeren in leiderschap en gezamenlijkheid. Een betere samenwerking, zo is de overtuiging, begint met het echt leren kennen en begrijpen van elkaar. Dit vormt de basis voor teambuilding, zoals Patrick Lencioni aangeeft: onderling respect, vertrouwen; ‘er mogen zijn’.

 

De eerste stap werd gezet in een tweedaagse bijeenkomst waarin MT-leden elkaar hun ‘mini-biografie’ vertelden en vandaaruit op zoek zijn gegaan naar ieders persoonlijke kracht en kwetsbaarheid. Deze werden vervolgens verbonden aan de kernwaarden van de organisatie en de onderlinge samenwerking in het managementteam. Zonder uitzondering ervoeren alle MT-leden deze aanpak als bijzonder, indrukwekkend en verhelderend. Er ontstond een onderlinge band die veel verder gaat dan de normale collegiale verhouding. De algemene overtuiging is dat dit een diep fundament heeft gelegd onder de onderlinge samenwerking. Hierop wordt in vervolgbijeenkomsten verder gewerkt.