Afbeelding

De kracht van teams

Competente teams maken het verschil in de zorg

Dit boekje gaat over de teams die acteren in de zorg en de basis van de organisatie vormen. Met name waar teamleden afhankelijk zijn van elkaar, is een effectief functionerend team, soms letterlijk, van levensbelang. Maar niet alleen dat. Competente teams zijn nodig om besturingsprincipes van papier naar praktijk te brengen. Denk aan veelgehanteerde principes als decentralisatie, delegatie en regelruimte aan de basis.

 

In onze praktijk merken we dat 'boven' en 'midden' druk bezig zijn met hun eigen agenda en het primaire proces toevertrouwen aan de operationele teams. Dat vraagt competente teams, maar die ontstaan niet vanzelf. Het vraagt gerichte aandacht, ontwikkeling en onderhoud. En dat is het meer dan waard. Hoe meer bestuurders, managers en medewerkers de kracht van teams kunnen benutten, des te beter wordt de kwaliteit van het primaire proces.

 

Aan de orde komen de kenmerken van succesvolle teams, fasen in de ontwikkeling van teams en het systematisch werken aan teamcompetentie. Daarbij wordt een door ons ontwikkeld model beschreven voor teamcompetentie-ontwikkeling. Ervaringen hiermee van inmiddels honderden teams en duizenden teamleden geven boeiende inkijkjes in veelvoorkomende sterke en zwakke punten, in het verbeterpotentieel en in de leercultuur van teams.

 

Inhoudsopgave

  1. Teams zijn van grote betekenis voor de cliëntenzorg
  2. Teams ontwikkelen zich fasegewijs
  3. Competente teams leren en ontwikkelen systematisch
  4. Enkele adviezen tot slot

 


Gerelateerde links
Portal TeamCompetentieOntwikkeling

Auteur(s)

Hanneke Beijer, Gerrit Damhuis, Peer Elshout, Hemmo Huijsmans, Robert Paquay, Helen van Tol, Kees Verschure, Guus de Vries

Onderwerp(en)

samenwerking

Beknopte specificaties

Uitgever
dev
ISBN-nummer
978-90-812560-4-9
Jaar van uitgave
2011
Omvang
45 blz