‘We willen een strategische beleidsvisie ontwikkelen waarmee we proactief anticiperen op de ingrijpende ontwikkelingen waar we mee te maken hebben.’

Zo luidde de heldere vraag van een groot ziekenhuis aan ons. Al snel werd duidelijk dat we behoorlijk fundamentele keuzes moesten maken. Keuzes voor een onderscheidend profiel, voor de positionering ten opzichte van andere partijen in de regio, voor het besturingsmodel en voor het aanbod, hun portfolio.
Deze keuzes zijn noodzakelijk door de toenemende druk op de kwaliteit en kosten in de komende jaren. De verschillende deelmarkten van de zorg (hoogcomplex, laagcomplex, chronische en acute zorg) hebben een verschillend accent en een verschillende dynamiek en vragen dus een eigen benadering. Het was voor ons de uitdaging om de juiste zorg, met het juiste profiel, op de juiste plek, met de juiste samenwerkingspartner(s) te organiseren. Het ziekenhuis moest een wendbare en slagvaardige (netwerk)organisatie worden.


Samen met de raad van bestuur en de medische staf hebben wij de landelijke en regionale ontwikkelingen in kaart gebracht. Samen hebben we ons bezonnen op de ‘core competence’ en missie van het ziekenhuis. We hebben ook een analyse gemaakt van de relevante deelgebieden van de zorg op kosten, kwaliteit en marktpositie. Op grond daarvan hebben we, samen met management, medisch specialisten en diverse in- en externe stakeholders, een breed gedragen beleidsvisie voor de komende jaren geformuleerd. In de vorm van een concrete meerjarenbeleidsagenda wordt deze samen met diverse samenwerkingspartners in de regio verder uitgewerkt.