header

Nummer 31 | maart 2023

header

Geachte ,

Hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief waarin u actuele informatie vindt over publicaties en dienstverlening van ons bureau. Klik op een kopje of 'lees verder' om het volledige artikel op onze website te lezen.


Hoe gaat het wisselen van de bestuurlijke wacht?

Het wisselen van de wacht in het bestuur is in de geschiedenis van elke organisatie een cruciaal moment. De macht wisselt namelijk en dan is iedereen alert. In de zorgorganisatie waar deze casus zich afspeelde zat de bestuurder er al lange tijd. Hij ging met pensioen en liet een mooie erfenis na: tevreden klanten en medewerkers, financieel stabiel en met een goede reputatie in de regio. Er viel echter ook wel wat te vernieuwen: een modernere bestuursstijl, andere inrichting van het primair proces en andere positionering van de medezeggenschap.

De raad van toezicht heeft ons gevraagd te adviseren over de opvolging. Lees verderWaar hebben we het eigenlijk over? Regievoering

Of het nu over samenwerking in netwerken gaat of over complexe ontwikkelingen binnen zorgorganisaties, vaak valt het woord ‘regievoering’. Waar hebben we het dan over? Kunnen we dit nuttige fenomeen concreet maken? Met andere woorden, als iemand of een organisatie de regievoering op zich neemt, is dan ook helder wat diegene dan gaat doen, wat er mag worden verwacht? En misschien nog belangrijker: wat maakt dat regievoering succesvol kan zijn? Het begrip nader verkend.

Lees verder

Het venijn zit in de start


Hoe starten tegen de stroom in zorgde voor de noodzakelijke doorbraak: de oprichting van de afdeling voor Acute Opname en Herstel (AOH).

Waarom kan zelfs de introductie van een overduidelijk goed idee zo ontzettend ingewikkeld zijn? Vraagt het om lef, en wat is dat dan? Kunnen we manieren ontdekken waarin we slim slalommen om alle hobbels en systeemgrenzen? Een manier waarin we, zonder de vaart te verliezen, ons kunnen laten leiden door praktijkervaringen, met het vertrouwen dat bij succes het systeem volgt? Is een geslaagd experiment een paradox?

Lees verder


Opmaat naar 'Het ziekenhuis in vorm' (deel 2): een goed model vraagt een goed proces

In het artikel ‘Het ziekenhuis in vorm’ (deel 1) schreven we dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn om de kwaliteit van zorg (toegankelijkheid, patiëntgerichtheid, betaalbaarheid) in de toekomst veilig te stellen. Het IZA bevestigt dat. Het is evident dat dit betekenis heeft voor ziekenhuizen. We zien dan ook breed in de sector dat ziekenhuizen hun strategie herzien. Daarin zien we vooral ambities op het gebied van strategische samenwerking, herijking van het portfolio, passende zorg, digitalisering en de organisatie van de zorg. De grote uitdaging voor ziekenhuizen is deze ambities waar te maken. Het verandervermogen, de innovatiekracht en de slagvaardigheid die dat vraagt behoren niet vanzelfsprekend tot de kerncompetentie van elk ziekenhuis.

Lees verderBezoek voor meer informatie onze website:
www.damhuiselshoutverschure.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
dev organisatieadviseurs.
Uw opmerkingen en reacties zijn van harte welkom via onderstaande contactgegevens.

Contact
Oliemolensingel 1
5211 TN 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 612 45 45
bureau@devoa.nl
Afmelden
Om u af te melden voor deze nieuwsbrief. Klik hier