Nieuwe collega Wouter Keijser

7 jul 2020

Per juli 2020 trad Wouter Keijser toe bij dev, een half jaar na het verdedigen van zijn proefschrift en nagenoeg midden in de coronacrisis. Met Wouter (1967) wordt ons bureau voor het eerst uitgebreid met een collega met een medische achtergrond. Als zelfstandig adviseur, coach en trainer werkte Wouter in uiteenlopende setting, waarbij hij een groeiende fascinatie en expertise opbouwde op het gebied van professionele identiteitsontwikkeling, leiderschap en interdisciplinaire samenwerking. Ook in combinatie met zijn ervaring met e-health betekent Wouter een waardevolle aanvulling voor ons bureau.


Enkele vragen aan Wouter

 

Waarom ben jij organisatieadviseur geworden?
Als ambitieuze jonge dokter met grote interesse in het cardiovasculaire systeem werkte ik enkele jaren in buitenlandse klinieken. Vooral het jaar in Mayo Clinic [Rochester, Min. USA] was vormend: onder meer voor mijn beeld over ‘hoe het beter kan’. In die jaren werd ik ook gegrepen door een fascinatie over hoe verandering in de zorg tot stand komt en waarom dit vaak lastig is. Zorgverlening is tegenwoordig veel minder primair vanuit evidence based standaarden en protocollen en toenemend gericht op het belang van de individuele patiënt/cliënt. Het continu met elkaar schakelen wat dit van professionals vereist, vraagt dat zij continu in staat zijn om over hun eigen professionele schaduw heen te stappen. Het begeleiden van de processen die hiertoe leiden, is het meest uitdagende maar tegelijkertijd vervullende werk dat er is!

Wat zijn voor jou de essentiële elementen in jouw werk?

Omdat ik rond de eeuwwisseling als medisch directeur van dokterdokter.nl verantwoordelijk was voor de implementatie van de eerste generatie e-health diensten, is het verbazend te zien dat pas 20 jaar later de coronacrisis hier versnelling brengt. Ook de patiëntveiligheidsbeweging die daarna sterk op kwam was relevant voor mijn werk. Voor optimale kwaliteit, veiligheid en innovatie in de zorg is samenwerking essentieel. Dit maakte dat ik -in samenwerking met het voormalige CBO- het Amerikaanse antwoord op To Err Is Human naar Nederland bracht: TeamSTEPPS. Dit evidence based programma helpt het creëren van een cultuur van continu verbeteren, door een pragmatische en context specifieke combinatie van LEAN, teamwork, leiderschapsontwikkeling en veranderkunde.*

Een derde belangrijk thema is voor mij leiderschapscompetenties van zorgprofessionals: het onderwerp waarop ik promoveerde aan de Universiteit Twente [UT]. Tenslotte vragen de veranderingen in de zorg ook vernieuwingen op het gebied van bestuur en toezicht: de term ‘collaborative governance’ biedt daarvoor volgens mij aanknopingspunten.

Je hebt ook internationaal gewerkt aan regionale zorgtransformatie; wat heeft dat gebracht?
Veel van mijn werkervaring heb ik mogen opdoen binnen managementteams van Europese consortia die regionale zorgtransformatie realiseren: gericht op het zo lang mogelijk thuis kunnen wonen van ouderen of ketenzorg voor specifieke doelgroepen. Onlangs zijn de essentiële factoren onderzocht die voorspelen of een regio wel of niet succesvol is in het naadloos organiseren van zorg binnen een groep voorheen op zichzelf staande organisaties. Nu blijkt dat het resultaat daarvan, de ‘7 Habits of Highly Effective E-health Enabled Integrated Care Implementation’, vooral betrekking heeft op zogenaamde softe kanten van hoe we zorg produceren: teamwork, leiderschap en collaboratieve governance. Volgens mij kunnen we daar ook in Nederland ons voordeel mee doen!

 

Wat is kenmerkend voor jouw stijl van werken?
Volgens anderen draagt mijn medische achtergrond eraan bij dat ik snel aansluit. Terugkijkend heb ik daarnaast in de loop der jaren veel kennis opgedaan van het zorgbestuurlijke perspectief. Samen met toezichthouders zijn bestuurders en artsen tot grote verandering in staat. Door uiteenlopende oorzaken wordt die potentie vaak onderbenut. Juist in die impasse voel ik me op mijn best: op alle niveaus in verbinding gaan en verbondenheid creëren. Het liefst werk ik dan ook met van boven naar beneden en terug: van de onderhoudsploeg, de raad van toezicht of bestuurders, tot en met groepen bevlogen medisch specialisten. Verder hebben juist complexe vraagstukken mijn voorliefde: strategisch of puur cultuur-organisatorisch. Mijn promotieonderzoek richtte zich op de vraag: hoe veranderen professionals (hun professionele identiteit) terwijl tegelijkertijd de realiteit zoals zij die kennen enorm verandert? Professionaliteit is vaak een houvast voor mensen: voor iedereen is het essentieel om van toegevoegde waarde te zijn, waardering te voelen en je aangesloten te voelen. Met mijn ervaring en kennis probeer ik bij te dragen aan ‘boundary spanning’ tussen professies en gescheiden silo’s in de zorg: daar gebeurt vaak de veranderkundige magie!

Onlangs promoveerde je cum laude: waarom dev organisatieadviseurs en niet een glansrijke academische carrière?
Ons werk als organisatieadviseurs is gebaseerd op decennia advieservaring, maar zeker ook op onderzoek. Mijn eigen repertoire aan advieswerk en methoden heb ik grotendeels ook aan wetenschappelijk onderzoek ontworpen. Zo wordt in mijn thesis naast een nieuwe ontwikkelsystematiek op het gebied van zorgtransformatie ook de ontwikkeling beschreven van het Nederlandse Raamwerk Medisch Leiderschap Competenties. Dit uitdagende proces leidde ik vanuit de UT, in samenwerking met KNMG. In mijn research heb ik veel geleerd in de samenwerking met enkele befaamde sociaal wetenschappers, maar daarnaast ook voortdurend van mensen in de praktijk: variërend van bestuurders tot artsen in verschillende disciplines. Het in de zorgpraktijk bij elkaar brengen van deze uiteenlopende werelden draagt bij aan processen van re-professionaliseren en re-institutionaliseren, waarop zorgtransformatie is gebaseerd. Het advieswerk vanuit dev sluit goed aan op mijn onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het gebied van leiderschapsontwikkeling en change management aan de UT, en vice versa. Ook de recente coronacrisis laat zien wat voor een potentie onze zorg herbergt. Dat verder helpen ontsluiten, daar draag ik vanuit dev graag aan bij!


Gerelateerde links
*TeamSTEPPS

Deel dit bericht

Inschrijven nieuwsbrief