W.A. (Wouter) Keijser MD PhD


Met technologische en e-health toepassingen kan veel efficiency worden bereikt, maar daarvoor moeten we wel samen de ongeschreven regels herdefiniëren. Dit vraagt aandacht voor onderling vertrouwen, herzien van interdisciplinaire arrangementen en professionele wederkerigheid: alles vanuit een gemeenschappelijke visie en steeds vaker in de context van een netwerk van zorgorganisaties.

Als adviseur en coach deed ik in uiteenlopende organisaties en context afgelopen jaren veel ervaring op met de professioneel-sociologische veranderkundige aspecten van zorgtransformatie. Aanvullend daarop bracht mijn promotieonderzoek (Universiteit van Twente) mij daarnaast veel begrip over de essentiële rol van professionele identiteit en socialisatie van zorgprofessionals.

Door toenemende consequenties van de zorgtransformatie wordt dev steeds vaker gevraagd mee te denken en te ondersteunen in het optimaliseren van de ‘zachte’ of ‘human factor’ kant in zorgorganisaties en -netwerken. Mijn opdrachten richten zich doorgaans op het samen, contextueel herdefiniëren van de beste manier van werken. En soms is die net wat anders dan wat men in opleidingen geleerd heeft. De innovatiekracht van informele en interdisciplinaire communities of practise binnen en tussen zorgorganisaties kan enorm zijn. In onze dev-opdrachten helpen we die potentie ontsluiten en dit reactiveert vaak ook de passie voor het vak. Met teamwork en leiderschapscompetenties komen we maar zo ver: toenemend gaat het om leren samenwerken in netwerkverband. Optimale flexibiliteit en co-creatieve innovatie zijn daarbij essentieel om ieder moment in staat te zijn te anticiperen op een veranderende zorgvraag van onze patiënt of cliënt. En dit is tevens het recept voor een optimaal werkklimaat. En die komt ook ten goede voor zorgkwaliteit en -veiligheid.

 

Aandachtsgbieden

 • Interdisciplinaire samenwerking en aanspreekcultuur
  Coaching ten behoeve van patientveiligheid, werkklimaat en innovatiekracht van zorgteams (o.a. de Nederlandse versie van het Amerikaanse interdisciplinaire teamtraining curriculum ‘TeamSTEPPS’). Creëren van effectieve onderlinge samenwerking door evidence based te bouwen aan en behouden van vertrouwen.

 

 • Coaching en intervisie: (persoonlijk) leiderschapsontwikkeling
  Faciliteren van stimulerende context waarin professionals continu leren met en van elkaar. Naast voldoende zelfreflectie vraagt de ontwikkeling van effectief leiderschap een stimulerende context. Gedeeld leiderschap is de bedoeling.

 

 • Regionale samenwerkingsvraagstukken
  Ik begeleid regionale consortia op het gebied van de human factor als motor van effectieve regionale samenwerking. Locale teams met geselecteerde veranderaars de verschillende organisaties en effectieve(re) samenwerking tussen toezichthouders, bestuurders en professionals zijn daarbij belangrijke ingredienten.

 

 • Dokters, professionalisering vakgroepen/MSB's en transformatie
  Medici (weer) in positie en in hun kracht brengen als facilitatoren en eigenaren van zorgtransformatie.

 

Recente projecten

 • Implementatie e-health toepassingen te behoeve van post-coronatransitie van conventionele poliklinische patiëntcontacten naar >30% beeldscherm contact in UMC
 • Interdisciplinaire samenwerking in hoogrisico chirurgische UMC (TeamSTEPPS coaches en medisch leiderschap-programma chirurgen en anesthesiologen
 • Optimalisatie interdisciplinaire samenwerking en aanspreekcultuur
 • Intervisie, coaching en assessment ziekenhuisbestuurders en zorgmanagers
 • Management regionale programma’s integrated care
 • Als principal investigator (in samenwerking met KNMG) ontwikkeling van Nederlandse Raamwerk Medisch Leiderschap Competenties

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina