'Deze spiegelgesprekken hebben ervoor gezorgd dat we nu duidelijker zijn over de wederzijdse verwachtingen.'

De raad van bestuur van een ziekenhuis had vragen over zijn effectiviteit betreffende de besturing op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Wij adviseerden spiegelgesprekken in te zetten. Deelnemers in een binnenring worden daarbij geïnterviewd door een adviseur en geven informatie over het thema. De deelnemers in de buitenring luisteren alleen. In het geval van het ziekenhuis zaten bedrijfsmanagers en medisch managers in de binnenring en de voltallige raad van bestuur in de buitenring. In totaal vonden acht spiegelgesprekken plaats. De adviseurs begeleidden het proces.

De gesprekken leverden nuttige verbetersuggesties op voor besturing op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Nog waardevoller was de inbreng over de onderlinge communicatie en bestuursstijl. De wederzijdse verwachtingen bleken veel minder duidelijk dan gedacht. Zo was de essentie van de nieuwe strategie bij de managers minder bekend dan de raad van bestuur had verwacht. Voor de managers gold dat zij soms het vertrouwen, de waardering en de positieve toon in de bestuursstijl misten. Na de acht gesprekken werden de uitkomsten besproken met alle deelnemers. Toen bleek dat de feedback al had gewerkt.

Terugkijkend concludeerde de raad van bestuur dat de spiegelgesprekken af en toe oncomfortabel waren, omdat de leden van de raad van bestuur niet konden reageren op wat er gezegd werd. Gaande het proces luisterden we (bestuurders en adviseurs) meer naar de ‘ondertiteling’ dan naar wat er letterlijk gezegd werd. Een van de bestuurders waardeerde de werkvorm enigszins paradoxaal: "Juist omdat het ongemakkelijk was en we niet konden reageren, waren de spiegelgesprekken nuttig. We hebben informatie gekregen die we op een andere manier waarschijnlijk niet naar boven gekregen hadden.”


Deel deze pagina