'Bij de vorming van een nieuw team komt er altijd gedoe om de hoek kijken.'

We werden benaderd door een zorgorganisatie die door omstandigheden een bijna geheel nieuw managementteam (MT) kreeg. De bestuurder voelde goed aan dat externe begeleiding geen overbodige luxe is als er een compleet nieuw MT gevormd moet worden. Robert Paquay zette zes sessies op touw, met een interval van twee maanden. Elke sessie duurde een dagdeel. Bij de vierde bijeenkomst barstte de bom, geheel volgens verwachting… 

 

Robert: ‘De MT-leden waren vol enthousiasme en begonnen met frisse zin aan hun taak. Ze namen dit optimisme ook mee naar de eerste bijeenkomst.

De teamleden hebben de tijd gekregen om echt kennis met elkaar te maken: we hebben gekeken naar kwaliteiten, karakter en achtergrond. Door hier meteen aan het begin ruim de tijd voor te nemen en de diepte in te gaan, ontstond er een versnelling in het onderlinge verband en begrip voor elkaar. De potentiële synergie tussen teamleden kwam aan bod, maar ook de eventuele spanningsvelden. Uiteraard ging het ook over de functie van het MT. Waar dient het voor? Hoe willen we dat de organisatie ons MT ervaart?

De eerste drie sessies verliepen positief en iedereen was enthousiast. Elke sessie startten we met een terugblik op de afgelopen twee maanden en dat leverde steeds een positief verhaal op.

 

Ik had uitgelegd dat een team bij een goed ontwikkelingsproces door verschillende fases heen gaat. Een formingfase, stormingfase, normingfase om uiteindelijk de performingfase te bereiken. Bij de stormingsfase hoort irritatie en conflict. De teamleden vonden dat het in hun MT wel meeviel, totdat het niet meer meeviel. Verwachtingen werden in de praktijk niet waargemaakt, onderliggende waarden botsten op elkaar en de emoties liepen hoog op.

Bij de vorming van een nieuw team komt er altijd gedoe om de hoek kijken. Mensen neigen er vaak naar om het conflict te vermijden en vast te houden aan het positieve gevoel. En dat terwijl het cruciaal is om als team verder te komen, het conflict aan te gaan en aandacht te besteden aan de onderstroom.

Vanwege de geplande bijeenkomsten wist iedereen dat er tijd en ruimte was om nader tot elkaar te komen, dat hielp. De intensieve kennismaking hielp ook om de ontstane wrijving open te bespreken. De MT-leden konden terugvallen op het vertrouwen dat ze met elkaar in de sessies hadden opgebouwd om het hoofd te bieden aan de weerbarstige praktijk.

 

Het loont om deze voorwaarden te creëren en met elkaar in gesprek te blijven. De begeleider zorgt ervoor dat ook de stillere mensen aan het woord komen, dat anderen worden gestimuleerd om het van een andere kant te bekijken en dat discussies niet leiden tot een escalerend conflict. Zo ook in dit team. Het bleek een slimme zet van de bestuurder om op deze manier te investeren in het MT. Uiteindelijk luisterde iedereen echt naar elkaar en kwam de samenwerking binnen het team goed op gang doordat men elkaar goed had leren kennen en waarderen.’

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Paquay.


Deel deze pagina