drs. R.G.E. (Robert) Paquay


Waarin kunnen we toegevoegde waarde leveren en zijn wij onderscheidend? Beantwoording van deze vraag helpt om focus te kiezen. Op die manier reduceer je complexiteit om ook op langere termijn succesvol te zijn. Met klanten hierover nadenken, spiegelen en uitdagen om keuzes te maken, is wat ik graag doe. Daarbij gaat het vervolgens om het zoeken naar passende modellen en faseringen waarbij ‘de kunst van de eenvoud’ voor mij een leidend beginsel is. Maar het gaat ook over emoties tussen mensen, met hun eigen kwaliteiten, belangen en behoeften.

Door mijn ervaring als ziekenhuismanager in het begin van mijn loopbaan gevolgd door jarenlange ervaring in het samenwerken met bestuurders, managers en medisch specialisten van ziekenhuizen en zorgorganisaties begrijp ik goed de context van waaruit zij functioneren en de dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. De dynamiek van de sector blijft me enorm boeien.

Klanten kennen me als een professional met een flexibele, optimistische houding in combinatie met een resultaatgerichte focus. Daarbij vind ik het belangrijk om juist ook gevoelige thema’s te benoemen en bij de kop te pakken. Ik gebruik werkvormen die op maat gekozen zijn. Vaak hoor ik terug dat de rust en ruimte die ik uitstraal, bijdragen aan een veilige context.

Goed aansluiten bij de klant, verbindingen maken tussen mensen met verschillende overtuigingen en van daaruit betrokkenen stimuleren om nieuwe wegen in te slaan en ambitieuze resultaten te bereiken: dat is wat mij drijft!

 

Expertise

  • Combinatie van innovatief ondernemerschap en de vertaling daarvan naar effectieve organisatiemodellen.
  • Strategische en veranderopdrachten, waarbij ik alles beschouw tegen de achtergrond van het gewenste resultaat, waar nodig uitgewerkt in een overtuigende businesscase.
  • Individuele en teamcoachingstrajecten van medische en managementteams.

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina