drs. R.G.E. (Robert) Paquay


Als gezondheidswetenschapper en bedrijfskundige ben ik vanaf het begin van mijn loopbaan actief voor de gezondheidszorg; aanvankelijk als manager en organisatieadviseur binnen drie ziekenhuizen, vervolgens vanuit de adviesgroep gezondheidszorg van Ernst & Young en vanaf 2006 als partner van dev. De complexe samenwerkingsverbanden en dynamiek tussen diverse soorten zorgprofessionals, managers en bestuurders is wat mij blijft boeien in deze sector. Door mijn jarenlange werkervaring en mijn uitgebreide samenwerking met hen begrijp ik hun context goed, alsook de dilemma’s waar zij mee te maken krijgen.

Mijn expertise als organisatiekundige ligt in de combinatie van innovatief ondernemerschap en de vertaling daarvan naar effectieve organisatiemodellen. Waar liggen kansen en mogelijkheden? Hoe komen we van een probleem tot een vernieuwende oplossing? Het beoogde resultaat houd ik daarbij goed in de gaten, waar nodig uitgewerkt in een overtuigende businesscase.

Als coach van management- en bestuursteams werk ik graag met casuïstiek en communiceer ik soepel met verschillende actoren, waardoor ik mensen goed bij elkaar kan brengen en kan doorpakken rondom het vraagstuk in kwestie. Bij coachings- en intervisieopdrachten hoor ik vaker terug dat de rust die ik uitstraal en de ruimte die ik creëer bijdragen aan een veilige, effectieve context. Tegelijkertijd schroom ik niet om mijn observaties terug te koppelen, ook als deze confronterend zijn. Bij spanningen of conflicten in samenwerkingsverhoudingen ben ik erop gericht om de onderstroom boven tafel te krijgen en tot het echte gesprek te komen.

Aandachtsgebieden

 • Strategie en innovatie
  Zowel in ziekenhuizen en GGZ-organisaties heb ik diverse strategie- en innovatietrajecten uitgevoerd waarbij afdelingen en medewerkers breed werden betrokken, onder andere via large group sessies, en daarmee mede-eigenaar werden van de strategische richting van hun organisatie voor een komende periode.

 • Management, bestuur en toezicht
  Ik begeleid managementteams, raden van bestuur en raden van toezicht bij hun interne en onderlinge samenwerking. Dat doe ik in de rol van coach of onderzoeker, zoals bij een evaluatie van een raad van toezicht, of een meer mediërende rol bij een conflictsituatie. Ik begeleid verscheidene intervisiegroepen met bestuurders uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg.
 • Nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen
  De afgelopen jaren heb ik diverse interorganisationele samenwerkings- en fusieprojecten uitgevoerd, zoals het opzetten van een medisch specialistische regiomaatschap, het plannen van een oncologisch centrum en een regionaal laboratorium.
 • Professionaliseren van medische vakgroepen, staven en bedrijven
  Met alle voorkomende medische specialismen in de ziekenhuizen, GGZ-instellingen en revalidatiewereld heb ik in mijn loopbaan wel eens of vaker gewerkt. Dan gaat het om het ondersteunen van de medische vakgroep of de medische staf bij hun onderlinge samenwerking, het professionaliseren van hun organisatie of het fuseren van vakgroepen.

 

Recente opdrachten

Het begeleiden van Ÿ  

 • Een ziekenhuis bij de jaarlijkse strategiedagen met de top 30 en de uitwerking daarvan tot een strategisch beleidsplan waarin het medisch profiel van het ziekenhuis wordt aangescherpt en de basis wordt gelegd voor een meerjarenafspraak met de zorgverzekeraars
 • Een ziekenhuis bij het ontwikkelen van een nieuw organisatie- en besturingsmodel uitgaande van multidisciplinaire zorgketens
 • Een VMS, MSB en VMSD om te komen tot een geïntegreerde MSB
 • Twee ziekenhuizen bij het ontwikkelen van een businessplan voor het opzetten van een gezamenlijk borstkankercentrum
 • Twee chirurgische vakgroepen in een fusie naar een regiomaatschap
 • Vier internistische vakgroepen in een fusie naar een grote regiomaatschap
 • Management en vakgroep bij het besturingsmodel en de samenwerking binnen een groot regionaal laboratorium
 • Een raad van toezicht van een VVT-organisatie bij ontstane spanningen onderling en in de samenwerking met de raad van bestuur als gevolg van een verschil van visie op de toezichthoudende rol van de raad van toezicht
 • Een raad van toezicht, raad van bestuur en medische staf van een ziekenhuis in verband met onderlinge verstoorde verhoudingen nadat de medische staf de RvT heeft geïnformeerd geen vertrouwen meer te hebben in de RvB
 • Een raad van toezicht en een raad van bestuur van een VG-organisatie bij het gezamenlijk formuleren van een visie op toezicht
 • Twee intervisiegroepen met bestuurders uit verschillende sectoren van gezondheidszorg

 

Het coachen van Ÿ  

 • Twee leden van de raad van bestuur van een RIBW-organisatie die nog maar kort geleden als duo zijn gaan functioneren om een goede gezamenlijke start te maken

 

Het verzorgen van scholing

 • Tweemaal per jaar van jonge laboratoriumspecialisten over strategie en veranderkunde
 • Jaarlijks van nieuwe medische specialisten in een ziekenhuis over het functioneren van medisch specialist binnen een vakgroep, medische staf en ziekenhuis
 • Voor medisch managers van een ziekenhuis over de governance van het ziekenhuis

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina