'Door de gefaseerde verkenning van de samenwerking konden we onze eigenheid goed bewaken.'

De raden van bestuur van vier organisaties in de ouderenzorg gaven ons gezamenlijk een verkenningsopdracht om scherp in kaart te brengen wat de meerwaarde van samenwerking kon zijn, met de slaag- en faalfactoren, risico’s en randvoorwaarden.

In de positiebepaling koos één organisatie uiteindelijk expliciet voor behoud van eigen identiteit. De andere drie organisaties gingen een vervolgtraject in om de samenwerking verder in te richten. Belangrijk element was het uitvoeren van een zorgvuldige verkenning op basis waarvan iedere organisatie een gelegitimeerde keuze kon maken om al dan niet door te gaan met de samenwerking en de beoogde inrichting daarbij.


Deel deze pagina