'Op weg met de organisatie van de medische staf'

De aanleiding was de behoefte aan een nieuwe positionering van de medische staf die uit drie gremia bestond (VMS, MSB en VMSD) vanwege de ervaring dat men teveel achter de feiten aanliep omdat niet duidelijk was wie van de medische gremia precies over welk onderwerp ging. Hierdoor liep men elkaar voor de voeten, duurde de menings- en besluitvorming te lang en opereerde de medische staf te weinig eensgezind. Het resultaat was veel bestuurlijke drukte maar weinig effectieve invloed op de besturing van het ziekenhuis.

Samen met de besturen van de medische gremia, aangevuld met enkele prominente specialisten, zijn de ontwerpprincipes geformuleerd voor de gewenste medische constellatie. Daarin kwam tot uiting dat de medische staf zich wilde organiseren als één professionele organisatie met een goede mandatering naar het bestuur, waardoor het besluitvaardig en slagvaardig kan opereren en een krachtige gesprekspartner is voor de raad van bestuur. Dit met een nauwe verbinding en communicatie tussen bestuur en leden.

 

Tevens werden als voorwaarden vastgesteld:

  • het fiscaal ondernemerschap voor de vrijgevestigde specialisten moet zijn gewaarborgd
  • de identiteit van de vakgroepen moet behouden blijven
  • deelgroepen medisch specialisten moeten zich niet ondergesneeuwd voelen; erkenning en adressering van de deelbelangen.


Op basis van deze ontwerpprincipes zijn meerdere varianten uitgewerkt:

  • het 'paraplu-model', waarbij de VMS als overkoepelend orgaan optreedt en het overleg voert met de raad van bestuur
  • het 'geïntegreerde model' waarbij er één medische organisatie komt waarin het MSB, de VMS en de VMSD opgaan.


In meerdere opiniërende bijeenkomsten met de ALV zijn, samen met experts, de verschillende varianten stafbreed verkend. In een besluitvormende vergadering is gekozen voor één van de modellen, dat vervolgens is uitgewerkt.


Deel deze pagina