ir. H.E.J. (Herre) van Kaam


Sinds 2005 werk ik als organisatieadviseur in de zorg. In de begintijd voornamelijk voor ziekenhuizen op het terrein van capaciteitsmanagement en ziekenhuis-verbeterprojecten. Sinds een jaar of 10 ben ik ook werkzaam in de care, met name als adviseur bij grootschalige organisatieveranderingen. De laatste jaren ben ik vooral actief in projecten of programma’s om de zorg te verbeteren, zowel in de cure als in de care en begeleid ik MT’s of individuele MT-leden in hun ontwikkeling.


Mijn brede bestuurs- en organisatiekundige achtergrond, samen met echt snappen hoe de zorg werkt, helpen me om effectief te zijn, of dat nu gaat over het begeleiden van een MT of het in korte tijd projectmatig realiseren van een resultaat of project. Ik heb extra veel plezier in bijdragen aan ontwikkelingen die gaan over de toekomst van zorg, of dat nu gaat over andere manieren van organiseren, nieuw behandelaanbod of over nieuwe zorgmodellen, bijvoorbeeld door de inzet van technologie.

 

Aandachtgebieden

  • Zorgvernieuwing
  • Organisatieveranderingen
  • Teambegeleiding

 

Recente opdrachten

  • Realisatie Acute Opname Herstel-afdeling voor ouderen (afdeling van een ouderenzorgaanbieder in een ziekenhuis)
  • Begeleiden veranderprogramma in grote GGZ zorgaanbieder
  • Begeleiden directieteams van zorgaanbieders
  • Begeleiden strategievorming van ouderenzorgaanbieder
  • Ontwerp en besluitvorming acute opnameafdeling in academisch ziekenhuis
  • Contractering apothekers voor zorgaanbieder
  • Regionaal programmaleider grensverleggend Zorgen in de ouderenzorg

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina