drs. H. (Harry) Sonnenschein


Tijdens mijn studie hbo verpleegkunde ontdekte ik de kracht van verpleegkundigen en de zwakte van de beroepsgroep. Ik wilde graag mijn bijdrage leveren aan de professionalisering die ingezet was. Wat me tevens intrigeerde was de complexiteit van de gezondheidszorg als systeem. Vanaf 2003, na mijn studie Gezondheidswetenschappen, heb ik me daarom ontwikkeld als allround organisatieadviseur, voornamelijk in de zorgsector. In mijn jaren bij het CBO heb ik veel geleerd over verbeteren van kwaliteit van zorg. Met de SIOO-opleiding Sturen van veranderingen in Organisaties heb ik echt de basis gelegd voor het versterken van het verandervermogen van zorgorganisaties en teams. Naast een grote sectorkennis zijn veranderkunde en procesbegeleiding de twee belangrijkste pijlers in mijn werk.

Professionals, leidinggevenden en medezeggenschapsorganen in de zorg ondersteunen bij het realiseren van hun gezamenlijke opgaven, dat is samengevat wat ik dagelijks doe. Als verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en veranderkundige kijk ik naar een organisatie als een ecosysteem. Dat bestaat uit vele organismen die alleen in de juiste samenhang vitaal zijn. Ik help zorgorganisaties en beroepsgroepen naar een hoger plan. Mijn vakkennis als veranderkundige zet ik in voor de verbinding met het waarom, wat en hoe van de eigen zorgorganisatie.

Ik heb ruime ervaring met de rollen: sparringpartner, procesbegeleider, adviseur, dagvoorzitter, expert en coach.

Het snel schakelen, grote dingen klein maken en doordringen tot de essentie zijn mijn kernkwaliteiten. De trajecten die ik begeleid zijn gericht op samenwerking, die anders leren denken en doen vragen. Zowel in mijn werk als in mijn privéleven staat het 'mensen weer leren spelen' centraal. Veranderingsprocessen worden vaak onbewust te zwaar gemaakt. Opdrachtgevers typeren mij als energiek, scherp analytisch, creatief en gericht op de samenwerking tussen mensen. Samen met mijn opdrachtgevers ga ik op trektocht, niet een strak geplande reis. Ik richt me ook op sociale netwerken en samenwerkingsvormen.

 

Expertise

 • Verpleegkundig leiderschap.
  Het positioneren en professionaliseren van de verpleegkundige beroepsgroep in zorgorganisaties in verbinding met de ambitie van de raad van bestuur, medische staven, leidinggevenden en overige medezeggenschapsorganen.
 • Intervisie voor voorzitters verpleegkundige adviesraden en medische staven.
  Het ondersteunen van voorzitters in hun rolbewustzijn, het leren effectiever te communiceren en handelen, het vergaren van inzicht in en kennis over besturing en management door collegae in andere ziekenhuizen en het uitbreiden van hun netwerk.
 • Veranderkundige begeleiding van onder andere:
  • participatieve meerjarenvisie- en strategieontwikkeling startend vanuit het waarom, hoe en wat, inclusief een transitieplan om deze te realiseren
  • (multidisciplinaire) teams die willen groeien in effectiviteit, altijd verbonden aan de missie en visie van de organisatie
  • het samenspel tussen raad van bestuur, raad van toezicht en medezeggenschapsorganen
  • individuele zorgprofessionals en leidinggevenden in het verhogen van hun effectiviteit.

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina