dr. ir. G. (Guus) de Vries


De zorg beter maken. Daaraan te mogen en kunnen bijdragen is wat mij drijft en boeit. Niet als arts, maar als organisatieadviseur en als partner van dev, sinds 1995. En ook gedurende twintig jaar als deeltijds hoogleraar, in combinatie met de adviespraktijk. Ik ben gefascineerd door hoe mensen in de zorg werk maken van die zorg.

De ingenieur in mij is graag bezig met construeren en met bruggen bouwen. Bruggen tussen leden van een team, tussen leidinggevenden en professionals, tussen organisaties. Zeker nu zorgorganisaties in steeds meer netwerken participeren. Samenwerken met mensen die verschillend kijken en denken leidt tot verrijkende inzichten en beelden van de werkelijkheid. Mijn kijkrichting is het redeneren vanuit het primaire proces, waar de interactie plaatsvindt tussen professionals en cliënten/patiënten. De zorg beter maken gebeurt daar.

Mijn focus is toewerken naar gedragen resultaat, mensen verbinden op een gezamenlijk perspectief: zo gaan we het doen. Ik heb daarbij aandacht voor harde en zachte elementen. Want mensen werken in structuren en met systemen, maar uiteindelijk gaat het om het gedrag in de praktijk. En ik geniet ervan als mensen weer verder kunnen zonder mij.

 

Aandachtsgebieden

 • ŸBesturingsfilosofie actualiseren
  Besturingspraktijk (weer) in lijn brengen met missie, visie en strategie. Opbouwen van onder af, het primaire proces met de interactie tussen professionals en cliënten/patiënten.
 • Governance vraagstukken
  Samenspel en tegenspel binnen en tussen raden van toezicht en raden van bestuur. Functioneren en inrichten van top- en hoofdstructuur. Analyse van de besturingspraktijk.
 • Samenwerkingsvraagstukken, allianties, keten- en netwerkontwikkeling
  Vorm volgt inhoud, zo licht of zwaar als nodig is om de toegevoegde waarde van samenwerking te realiseren. Aandacht voor het proces en de samenwerkingsdynamiek.

 

Recente opdrachten

 • Analyseren van en aanbevelingen doen met betrekking tot de besturingspraktijk
 • Actualiseren van besturingsprincipes en uitwerken in (her)inrichting top- en hoofdstructuur
 • Adviseren over toekomstige bestuursstructuur bij opvolging
 • Begeleiden van een fusieproces, voorzitten van bestuurlijk en toezichthoudend overleg
 • Begeleiden en verbeteren netwerk samenwerking
 • Procesbegeleider bij 3600 evaluatie raad van bestuur
 • Evaluatie raad van toezicht, uitwerken visie op toezicht en toezichtkader

 


Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina