dr. ir. G. (Guus) de Vries


De zorg beter maken. Niet als arts, maar als organisatieadviseur. Gefascineerd door hoe mensen in de zorg werk maken van die zorg. De ingenieur in mij is graag bezig met construeren en met bruggen bouwen. Bruggen tussen leden van een team, tussen managers en professionals maar ook tussen organisaties.

Ik geniet van samenwerking met mensen die verschillend kijken en denken. Dat leidt tot verrijkende inzichten, en beelden van de werkelijkheid. Samen (her)ontwerpen, leren en ontwikkelen. Samen ‘vooruitvinden’ op basis van een analyse van het nu, van patronen in het functioneren die effectief zijn en patronen die dat niet (meer) zijn.

Gedurende twintig jaar combineerde ik mijn adviespraktijk met een aanstelling als hoogleraar. Het gaf me gelegenheid nieuwe kennis te ontwikkelen en uit te dragen. De wetenschapper in me maakt dat ik altijd op zoek ben naar nieuwe inzichten en hecht aan verantwoording en onderbouwing. En aan methodisch werken, hoewel ik daar een ambivalente relatie mee heb. In mijn afstudeerrapport schreef ik al: ‘Een methode is in het rijk van de geest te vergelijken met een kruk, de ware denker loopt vrij’ (Godfried Bomans).

In mijn stijl ben ik meer van de dialoog dan van het debat. Met aandacht voor harde en zachte elementen. Toewerken naar gedragen resultaat. En ik geniet als mensen weer verder kunnen zonder mij.

 

Expertise

  • ŸBesturingsfilosofie actualiseren; de besturingspraktijk van hoog tot laag (weer) in lijn brengen met de strategie en de besturingsprincipes zoals bedoeld. Redeneren vanuit het primaire proces.  Wat mij boeit is de ontwikkeling van het hiërarchische naar het  horizontale, naar netwerkontwikkeling en kennisdeling dwars door structuren heen.
  • Governance vraagstukken, functioneren en inrichting top- en hoofdstructuur. Samenspel en tegenspel binnen en tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Bestuurlijke herinrichting bijvoorbeeld bij fusie of bestuursopvolging. Het dak (weer) passend maken bij aanpassing van het gebouw of de fundering.
  • Samenwerkingsvraagstukken, allianties, keten- en netwerkontwikkeling. Vorm volgt inhoud, zo licht of zo zwaar als nodig om de toegevoegde waarde van samenwerking te realiseren. Aandacht voor het proces en de samenwerkingsdynamiek.

Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina