drs. G. (Gerben) Smid


Ruim 25 jaar ben ik als organisatieadviseur actief in de gezondheidszorg. De basis daarvoor heb ik gelegd in in de studies Gezondheidswetenschappen (MU) en later Management Consultancy (VU), en mijn ervaring als secretaris raad van bestuur van een groot algemeen ziekenhuis.

De zorg past bij mij en omgekeerd. De dynamiek van gedreven professionals, de noodzaak van 'samen' op alle niveaus en de complexiteit van belangen en structuren maken zorgorganisaties buitengewoon boeiend. Bovenal is het een sector met een hoge maatschappelijke waarde. Dat ik kan bijdragen aan goed georganiseerde zorg geeft mij energie, voldoening en gepaste trots.

In mijn adviesopdrachten ondersteun ik besturen van ziekenhuizen, medische staven en vakgroepen. Mijn bewondering en verwondering zit vooral in het professioneel functioneren. Als individu, binnen teams en tussen samenwerkende partijen. De kracht die leidt tot prestatie wordt gevormd door gedeelde ambities en zorgen, eenduidigheid in verantwoordelijkheid en rollen én opbouwende wisselwerking tussen mensen. Met energie en plezier zet ik mij in om die kracht te versterken.
Ik word getypeerd als analytisch, scherp als nodig, zorgvuldig, relativerend en opgewekt. Voor mij deugen verreweg de meeste mensen.

 

Aandachtsgebieden

 • Samenwerkings- en fusievraagstukken van ziekenhuizen, medische staven en vakgroepen
 • Organisatie en besturing van ziekenhuizen en medische staven
 • Begeleiding van teams/afdfelingen/vakgroepen met het oog op verbetering van het functioneren dan wel het oplossen van conflicten en functioneringsproblemen

 

Recente opdrachten

Voor raden van bestuur en medische staven

 • Evaluatie, advisering en begeleiding governance tussen raad van bestuur, MSB en medisch staf
 • Begeleiding bij samenwerken/fusie van ziekenhuizen en vakgroepen
 • Evaluatie, advisering en begeleiding van organisatiestructurering en besturing ziekenhuizen
 • Begeleiding van beoordelings- en verbetertrajecten van individueel functioneren medisch specialisten
 • Evaluatie, advisering en begeleiding van samenwerkende zorgprofessionals (teamfunctioneren)

 

Voor vakgroepen

 • Begeleiding bij strategieontwikkeling vakgroepen
 • Begeleiding vakgroepen bij verbetering functioneren (besturing en samenwerking)
 • Begeleiding bij fusie tussen vakgroepen
 • Begeleiding van verbetertrajecten van individueel functioneren medisch specialisten

 

 


Bekijk andere adviseurs van dev
Deel deze pagina