header

Nummer 28 | juli 2022

header

Geachte ,

Hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief waarin u actuele informatie vindt over publicaties en dienstverlening van ons bureau. Klik op een kopje of 'lees verder' om het volledige artikel op onze website te lezen.


Steven Seyffert versterkt ons bureau


Sinds vorige maand is Steven Seyffert onze collega. Met hem versterken we ons bureau op het gebied van digitale transformatie; een thema dat vol op de bestuurstafel ligt. Het werd de hoogste tijd om ons team uit te breiden met een ervaren adviseur die de wereld van digitalisering verbindt met de praktijk van zorgprofessionals en met de besturing van (netwerken van) zorgorganisaties.

Digitale transformatie is wat Steven betreft geen doel op zich, maar maakt toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg mogelijk. De coronapandemie maakt ons helder dat digitale mogelijkheden een logische plek hebben in de zorgverlening en is ook een katalysator voor deze ontwikkelingen. De besturing van goed georganiseerde zorg, daar treffen wij als adviseurs elkaar. In onderstaande een kennismaking.

Lees verder


Reflecteren en vitaliseren, effectieve besturing van netwerken

Het kon niet uitblijven.
Wij hebben onze inzichten en ervaring met het besturen van netwerken van het afgelopen decennium uitgewerkt in een boekje; het achttiende in onze blauwe reeks.

Lees verderRegionale samenwerking

In het regiobeeld wordt de zorgkloof richting 2030 zorgelijk duidelijk. De zorgaanbieders in de regio hebben ieder hun eigen context, zoals hoofdlijnenakkoorden voor specialistische zorg en voor wijkverpleging, en meerjarencontracten met zorgverzekeraar(s). Ze hebben hun eigen strategische speerpunten, met hun eigen urgentie en prioritering, hun bestuurlijke opgaven en op te lossen knelpunten. Ze zoeken de samenwerking vanuit het besef dat ze elkaar nodig hebben om deze regionale uitdaging het hoofd te beiden en verbinden zich in een regionale samenwerkingstafel van zorgaanbieders en zorgverzekeraar. Lees verderDrie jaar later

Een rubriek waarin ik met een opdrachtgever stilsta bij het effect op de wat langere termijn van een in haar of zijn organisatie of netwerk uitgevoerde opdracht.

Zinnig adviseren betekent dat het advieswerk nut moet hebben, werkelijk de zorgorganisatie en de bestuurder verder moet helpen. Dit niet alleen op de korte termijn, maar zinnig betekent ook dat de geboden adviezen, het met bestuurders gevolgde proces, ook duurzaam effect heeft.

In deze rubriek onderzoek ik samen met een opdrachtgever wat het advies van destijds de bestuurder en de organisatie heeft gebracht en wat met de wijsheid van nu anders had gekund of had gemoeten.

Lees verderZeven bestuurlijke uitdagingen voor MSB- en stafbesturen


Bijna dagelijks werken wij met bestuurders van MSB's en medische staven. Het is geen eenvoudige tijd om een juiste koers te vinden en te houden in het krachtenveld van complexe bewegingen om haar heen. Wat zijn de zeven belangrijkste uitdagingen die wij momenteel tegenkomen?

Lees verder


Versnelling in digitale transformatie door corona?


De eerste coronagolf was een interessante tijd voor allen die zich bezig houden met digitale transformatie in de zorg. De toename van teleconsulten via platforms als WebEx werd gezien als een vlucht naar voren in de digitale transformatie. De zorg kreeg eindelijk voor elkaar waar al jaren om geroepen wordt: de zorg moet digitale technologie omarmen om te veranderen.

Lees verder
Bezoek voor meer informatie onze website:
www.damhuiselshoutverschure.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
dev organisatieadviseurs.
Uw opmerkingen en reacties zijn van harte welkom via onderstaande contactgegevens.

Contact
Oliemolensingel 1
5211 TN 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 612 45 45
bureau@devoa.nl
Afmelden
Om u af te melden voor deze nieuwsbrief. Klik hier