header

Nummer 21 | februari 2024

header

Geachte ,

Hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief waarin u actuele informatie vindt over publicaties en dienstverlening van ons bureau. Klik op een kopje of 'lees verder' om het volledige artikel op onze website te lezen.



Publicatie
Nieuw boek: Zelforganisatie vraagt besturing


 

Regelmatig brengen wij in eigen beheer een boek uit en afgelopen april zag dit boek het licht. Het komt voort uit een aantal invitationals die wij hielden met zorgbestuurders over zelforganisatie. Zelforganisatie betekent niet dat er minder besturing nodig is, maar andere besturing. En vooral ook regie.

Lees verder



Praktijkverhaal
De vorige en de volgende griepepidemie: leerpunten en aanbevelingen

De griepepidemie van afgelopen winter duurde langer dan gebruikelijk en dan verwacht. De zorgsector kwam in een soort dubbele houdgreep: het aantal acute patiënten nam toe, terwijl er minder personeel beschikbaar was. De griep trof ook hen. Maandag 5 maart 2018 ging de boeken in als ‘Black Monday’. Het crisisberaad werd geïntensiveerd, intern en op regioniveau met alle betrokken organisaties.

Dat er een volgende griepgolf aankomt staat vast. Wat kunnen we leren van de vorige om ons beter voor te bereiden? Deze vraag was het uitgangspunt voor een evaluatieonderzoek binnen een van de ROAZ regio’s.

Lees verder




Nascholing
Leergroep professioneel medisch leiderschap

 

Medisch leiderschap is waardevol voor de organisatie van de patiëntenzorg en staat in veel ziekenhuizen hoog op de agenda. Een effectieve invulling ervan is echter niet eenvoudig. Professioneel medisch leiderschap valt niet te leren uit managementboekjes: men leert vooral door met collega’s in vergelijkbare functies en rollen te reflecteren op concrete casuïstiek en vraagstukken. U kunt zich nu inschrijven voor de professionaliseringsgroepen die wij op initiatief van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) in het leven riepen.

Lees verder


Column
Column: Het kleine gebaar


Afgelopen april was ik samen met mijn collega Harry Sonnenschein bij de Paul Cremers Lezing. Deze jaarlijkse lezing is een eerbetoon aan Paul Cremers, een zeer gewaardeerd ‘andersdenker’ in de zorg, die in 2002 overleed. De lezing is bedoeld om het dominante denken in de zorg te doorbreken en een ander geluid te laten horen. Dit jaar was het de beurt aan René ten Bos, onze Denker des Vaderlands. Harry en ik kwamen allebei bekenden uit onze werkomgeving tegen, die blijkbaar net als wij nieuwsgierig waren naar dat andere geluid.

Lees verder



Praktijkverhaal
Evalueren doe je samen

De raad van toezicht van een ziekenhuis vroeg ons om hun zelfevaluatie te begeleiden. Aansluiten op de zelfevaluatie wilden ze met de raad van bestuur de uitkomsten doornemen. Dat deden ze blijkbaar al jaren zo. Naar tevredenheid, volgens henzelf, maar op onze vraag of de bestuurders dat ook vonden antwoordde de voorzitter eerlijk: ‘Ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker.’ Lees verder


Praktijkverhaal
Op zoek naar patronen die samenwerking hinderen

Een ziekenhuis benaderde ons met de vraag om de samenwerking tussen de raad van bestuur en het MT te verbeteren. ‘Het liep niet lekker’ en er stonden hen grote organisatorische uitdagingen te wachten. Robert Paquay en Hanneke Beijer organiseerden een heimiddag waarbij ze met een systeembenadering op zoek gingen naar de circulaire patronen in de samenwerking. Lees verder



Bezoek voor meer informatie onze website:
www.damhuiselshoutverschure.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
dev organisatieadviseurs.
Uw opmerkingen en reacties zijn van harte welkom via onderstaande contactgegevens.

Contact
Sint Jorisstraat 15
5211 HA 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 612 45 45
bureau@devoa.nl
Afmelden
Om u af te melden voor deze nieuwsbrief. Klik hier