header

Nummer 18 | april 2021

header

Geachte ,

Hierbij ontvangt u onze digitale nieuwsbrief waarin u actuele informatie vindt over publicaties en dienstverlening van ons bureau. Klik op een kopje of 'lees verder' om het volledige artikel op onze website te lezen.


MSB moet zijn rol pakken bij disfunctioneren

In juni 2017 publiceerde Frans Spijkers een artikel hierover in Medisch Contact.

Lees verder

Ziekenhuislaboratoria regionaliseren


Overal in het land zien we dat ziekenhuislaboratoria gaan opereren binnen regionale samenwerkingsverbanden. Belangrijke aanleidingen zijn nieuwe innovaties zoals vergaande automatisering van het analyseproces (na de klinische chemie, nu ook bij de pathologie en de medische microbiologie) en nieuwe diagnostische mogelijkheden door digitalisering van microscopische beelden. Deze innovaties dragen bij aan verhoging van de kwaliteit en verlaging van de kosten, maar vergen hoge investeringen en een grotere schaal van werken.
Wij zijn onlangs intensief betrokken geweest bij twee haalbaarheidsonderzoeken.

Lees verder


Invitationals 'Zelforganisatie vraagt besturing'

In mei en oktober 2017 organiseerden we invitationals voor zorgbestuurders over het onderwerp zelforganisatie. Er wordt veel gesproken over vormen van zelforganisatie en veel zorgorganisaties zijn bezig hun organisatie in te richten volgens dit concept. Wat ons opvalt is dat zowel de visie op besturing als de rol van de bestuurder bij vormen van zelforganisatie nauwelijks aandacht krijgen. Terwijl het succesvol invoeren van dit organisatieprincipe juist met deze twee aspecten begint. Reden om een aantal bestuurders uit te nodigen om hierover van gedachten te wisselen.

Lees verder

Pijlers voor toezicht: nieuwe publicatie december 2017


De raad van toezicht en de raad van bestuur van een (zorg)organisatie brengen elkaar in positie om hun rol goed te vervullen. De kwaliteit van hun samenspel maakt het verschil. Zitten toezichthouders onderling en met het bestuur op één lijn in hun visie op de organisatie? Hebben beide hun huis goed op orde? En blijven ze elkaar verstaan als er spanningen ontstaan?

Lees verder


Teamleider en bestuurder tegelijk zijn in een organisatie voor wijkteams; hoe doe je dat?

Het gaat heel hard in organisatieland. Zijn de laatste jaren boeken vol geschreven met nieuwe concepten voor organiseren: visies en gedachten op papier, op sommige plekken is het al de volle werkelijkheid. En dichterbij dan vermoed. Het organiseren van de dienstverlening van de gemeenten in de wijk is daar een mooi voorbeeld van.

Lees verder

Medisch specialist in bedrijf

Onder de gelijknamige titel werken we aan een publicatie over het MSB dat in korte tijd een relevant fenomeen is geworden in de besturing van het ziekenhuis. Het boekje zal begin 2018 worden gepubliceerd. Hierbij geven we u alvast een indruk van de inhoud.

Lees verderBezoek voor meer informatie onze website:
www.damhuiselshoutverschure.nl

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van damhuiselshoutverschure.
Uw opmerkingen en reacties zijn van harte welkom via onderstaande contactgegevens.

Contact
Oliemolensingel 1
5211 TN 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 612 45 45
bureau@devoa.nl
Afmelden
Om u af te melden voor deze nieuwsbrief. Klik hier