'Samen sterk(er)'

Santiz is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Zoals vele ziekenhuizen in Nederland kenden beide huizen nog een aparte VMS, MSB en VMSD. Na de fusie is er een overkoepelend stafbestuur (OSB) gevormd. Tegen deze achtergrond werd Hemmo Huijsmans gevraagd een tweedaagse heisessie te begeleiden met alle besturen. Dit resulteerde in de aanwezigheid van ruim 30 bestuursleden. Met deze groep hebben Hemmo en zijn collega Helen van Tol een verkenning gedaan van de voorliggende bestuurlijke opgaven en uitdagingen van Santiz. Op basis daarvan werd geconstateerd dat deze een grote mate van bestuurlijke slagvaardigheid zouden vragen. Meer dan in de huidige constellatie aanwezig en mogelijk was. Gezamenlijkheid, zo was de conclusie, was hiervoor cruciaal; gezamenlijkheid als medische staf en gezamenlijkheid tussen medische staf en ziekenhuis.

 

Van zes naar één

In enkele vervolgbijeenkomsten hebben Hemmo en Helen met dezelfde groep bestuurders de opties verkend om de medische staf onder één dak te brengen. Eén optie was dat er eerst een horizontale fusie zou plaatsvinden tussen de MSB’s, de VMS’en en de VMSD’s. Daarna zouden deze drie tot één collectief kunnen worden omgevormd. Een andere optie was om deze slag in één keer te maken. Na een afweging van de voor- en nadelen is met breed draagvlak, onder het motto ‘liever in één keer goed’, besloten de zes gremia in één keer samen te voegen tot één medisch collectief. Na het uitspreken van deze intentie hebben de betrokken partijen onder begeleiding van Hemmo langs verschillende lijnen gewerkt aan de vormgeving van één medisch specialistisch collectief (MSC). Samen met de raad van bestuur en een vertegenwoordiging van het overkoepelend stafbestuur is beoogde, intensieve samenwerkingsrelatie tussen het te vormen MSC en de RvB uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij was om gelijkgerichtheid te creëren door zoveel mogelijk bestuurlijk samen op te trekken. Hiertoe is een gezamenlijke bestuursvergadering en beleidsoverleg gevormd waar in principe alle beleidsthema’s die in het ziekenhuis en MSC spelen, besproken worden.

 

Nu aan de slag

Na de vorming van het nieuwe MSC-bestuur is in het voorjaar 2019 op een grote gezamenlijke ledenvergadering, het nieuwe collectief opgericht en het bestuur geïnstalleerd. Vervolgens is het overleg met de RvB ingericht. Op deze manier is in anderhalf jaar tijd een majeure vereenvoudiging gerealiseerd van de bestuurlijke setting van Santiz. Daarmee is het werk zeker nog niet klaar. De inhoudelijke beleidsthema’s moeten de komende periode voortvarend worden opgepakt. Maar er staat een slagvaardige en op gezamenlijkheid gerichte governancestructuur die dat mogelijk maakt.


Deel deze pagina