Afbeelding

Als de markt binnenkomt

Effecten van marktwerking in de zorg

Prijs
10,-

bestel online

'Als de markt binnenkomt' verkent de effecten van marktwerking in de zorgsector. Het beschrijft de kenmerken van een markt en gaat in op de vraag in hoeverre marktwerking in de gezondheidszorg mogelijk is. Geconstateerd wordt dat een vliegwiel in gang is gezet dat zich voorlopig niet laat stoppen. Zorgverlenen is tot een economische activiteit verklaard waarbij aanbieders in concurrentie tot de beste en goedkoopste zorg moeten komen en de NMa op het vinkentouw zit. Tegelijkertijd blijft de zorgverlening ook een maatschappelijk belang, dat de overheid veilig wil stellen. Dat leidt ertoe dat zorgondernemingen zich bewegen op het lastige snijvlak van het publieke/private domein, met de hybride verschijnselen die daarbij horen.

Het stelt eisen aan de wijze waarop organisaties hun proces van strategieontwikkeling aanpakken. De klant krijgt meer invloed in het keuzeproces, als co-maker en als evaluator, waardoor ook de sturing van klantprocessen verandert. Zorgorganisaties ontwikkelen zich tot een maatschappelijke onderneming, met de competenties en sturingsconcepten die van dit type onderneming worden gevraagd. De geschetste ontwikkelingen beïnvloeden ook de emotionele huishouding van de zorgondernemer. In vijf essays wordt het verschijnsel marktwerking in de zorg en de betekenis voor zorgorganisaties nader beschreven, met een mix van verkenningen, inzichten, aandachtspunten en praktische tips.

 

Inhoudsopgave

 1. Marktwerking in de gezondheidszorg
  • Wat is eigenlijk een markt?
  • Waarom marktwerking?
  • Kan marktwerking in de gezondheidszorg?
  • Beperkingen voor een goede markt
  • De visie van de autoriteit: de NMa
  • De stelselwijziging: meer decentrale besturing
  • De minister wil gereguleerde marktwerking
  • Markt maken
  • De opgave: hybriditeit hanteerbaar maken
  • Marktwerking in de gezondheidszorg
 2. Marktwerking en strategievorming
  • Op zoek naar nieuwe spelregels
  • Vorm volgt markt
  • Het ontwikkelen van betere strategiesoftware
  • Procesontwerp: elk besturingsniveau op de eigen bok
  • Interactieve beleidsontwikkeling; van planning naar control
  • Differentiaties in keuzes
  • Analyse-instrumenten: harder en scherper
  • Invoeren: de scharrelruimte verdwijnt
  • Strategievorming als leerproces
 3. Van vraagsturing naar matching: het spel tussen aanbieder en klant
  • Marketing als begrip: steeds in beweging
  • De klant als selecteur, co-maker en evaluator
  • De klant als selecteur
  • Rol van de huisarts bij de keuze
  • Belang van informatiebronnen voor de klant
  • De klant als co-maker en evaluator
  • De match tussen vraag en aanbod: sturen op drie niveaus
  • Het communicatieproces
  • Het leveringsproces
  • Afsluitende tips
 4. Vormgeven van een ondernemende organisatie
  • Hoezo ondernemerschap?
  • Omgevingsinvloeden
  • Strategiekeuze
  • Het besturingsmodel
  • De omslag naar ondernemerschap
  • Ruimte voor intrapreneurs
  • De rol van de concernleiding als ondernemer
  • De unitmanager als intrapreneur
  • Het zelfsturend teams als ondernemer
  • Naar dienend leiderschap en transactioneel organiseren
  • Systemen voor ondernemerschap
  • Ondernemerschap mogelijk maken
 5. De zorgondernemer en zijn emoties
  • Andere context, nieuwe emoties
  • Emoties
  • Emoties, leer ze kennen en beheren
  • Typologie van de zorgondernemer
  • Hoe kun je effectief emoties inzetten?

Auteur(s)

Gerrit Damhuis, Peer Elshout, Hemmo Huijsmans, Piet Overduin, Kees Verschure, Guus de Vries

Onderwerp(en)

strategie

Beknopte specificaties

Uitgever
DEV
ISBN-nummer
90-801701-9-4
Jaar van uitgave
2005
Omvang
127 blz

Meld u aan voor onze nieuwsbrief